Top

Retragerea plângerii penale adresate direct instanţei de judecată. Nelegalitatea sentinţei pronunţate de instanţa de fond. Încălcarea dispoziţiilor art.222 alin.7 Cod procedură penală. Instanţa de fond, sesizată cu o plângere penală nu poate lua act de manifestarea de voinţă a părţii vătămate, de retragere a plângerii, ci este obligată să trimită plângerea organului de urmărire penală competent, conform dispoziţiilor art. 222 alin.7 Cod procedură penală.

– Decizia penală nr. 458/RP/2010 –

Prin sentinţa penală, pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ, s-a luat act de retragerea plângerii penale formulate de petentul, împotriva intimatei B. D., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 289 Cod penal.

Potrivit art. 192 al. 2 Cod procedură penală,a fost obligat petentul să plătească statului suma de 20 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin plângerea penală adresată instanţei de fond, petentul a solicitat efectuarea de cercetări faţă de numita, notar public, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 288 Cod penal.

În motivare, petentul a arătat că aceasta a autentificat un act notarial fără ca acesta să îndeplinească toate condiţiile prev. de lege, act ce a fost anulat prin sentinţa civilă.

La termenul de judecată din 19.07.2010, petentul a arătat că înţelege să renunţe la judecarea prezentei plângeri.

Deşi textul de lege prevede faptul că plângerile prealabile se depun la organul de cercetare penală sau la procuror, conform art. 279 al.2 Cod procedură penală, instanţa, ţinând cont de manifestarea de voinţă a petentului, a luat act de retragerea plângerii formulate de petent.

În temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, petentul a fost obligat să plătească statului suma de 20 lei cu titlu de cheltuielile judiciare.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a formulat recurs PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PIATRA NEAMŢ, arătând că aceasta este nelegală, fiind încălcate dispoziţiile privind competenţa după materie şi calitatea persoanei.

Prin motivele de recurs, s-a arătat că, prin plângerea penală, petentul a solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 288 Cod penal, faţă de intimata, care în calitate de notar public a autentificat un act notarial fără ca acesta să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege. Astfel, potrivit prevederilor art. 281 lit. b raportat la art. 209 alin. 3, 4 Cod procedură penală, plângerea penală formulată de către petent, era de competenţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi în mod greşit a fost adresată instanţei de judecată. Recursul declarat în cauză este fondat.

Tribunalul, verificând hotărârea recurată în temeiul art. 38514 Cod procedură penală pe baza lucrărilor şi materialele din dosarul cauzei, precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept în conformitate cu dispoziţiile art. 3856 Cod procedură penală, constată că aceasta este nelegală, urmând a fi casată în totalitate.

Din actele dosarului rezultă că, prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 4863/279/2010, petentul a chemat în judecată pe numita, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri prevăzută de art. 288 Cod penal, întrucât aceasta, în calitate de notar public a autentificat un act notarial fără a îndeplini condiţiile legale, fiind ulterior anulat prin hotărâre judecătorească.

În mod greşit instanţa de fond a luat act de retragerea plângerii penale formulată de către petent, întrucât au fost încălcate prevederile referitoare la competenţa după materie şi după calitatea persoanei.

Potrivit dispoziţiilor art. 221, 222 Cod procedură penală, plângerea penală se adresează organului de cercetare penală, potrivit legii, iar în raport cu prevederile art. 281 lit. b raportat la art. 209 alin. 3, 4 Cod procedură penală, plângerea penală formulată de către petent, era de competenţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, având în vedere calitatea persoanei faţă de care s-a formulat plângerea penală. Mai mult, infracţiunea de fals în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 288 Cod penal, nu face parte din categoria infracţiunilor care se cercetează la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, sau pentru care există posibilitatea retragerii plângerii prealabile.

Rezultă astfel că, în mod greşit instanţa de fond a luat act de retragerea plângerii penale formulate, fiind încălcate prevederile art. 222 alin. 7 Cod procedură penală şi dispoziţiile privitoare la competenţa după materie şi calitatea persoanei.

Constatând incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 3859 punctul 1 Cod procedură penală, tribunalul a admis recursul declarat de parchet, iar cauza a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, organ de urmărire penală căruia îi revine competenţa.

Etichete: