Top

Plângere prealabilă greşit îndreptată la instanţa de judecată. Organ competent să efectueze cercetarea penală

Tip: Sentinţă penală

Nr./Dată: 29 (28.01.2009)

Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA

Domenii asociate: plângeri prealabile

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la de 27.11.2008 partea vătămată U.A. a solicitat tragerea la răspundere penală a făptuitorului V.I. pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere, prevăzută de art.213 Cod penal.

În motivarea plângerii, partea vătămată a arătat că la data de 24.02.2008, în prezenţa martorului ocular E.M., i-a împrumutat făptuitorului suma de 20.000 RON iar convenţia părţilor a fost consemnată într-un înscris sub semnătură privată, respectiv chitanţă olografă.

Partea vătămată a mai arătat că făptuitorul, deşi notificat prin intermediul executorului judecătoresc, refuză să îi restituie suma de bani împrumutată.

Partea vătămată a arătat faptul că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 20.000 RON şi dobânda legală, sumă reprezentând prejudiciul suferit ca urmare a faptei infracţionale săvârşite e către făptuitor.

În dovedirea plângerii, partea vătămată a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale.

Plângerii i-au fost anexate copii de pe înscrisuri.

Faţă de dispoziţiile art. 279 alin. 2 Cod procedură penală şi având în vedere locul săvârşirii faptei precum şi împrejurarea că partea vătămată şi făptuitorul domiciliază pe raza comunei x, jud. Constanţa, reprezentantul Ministerului Public a solicitat instanţei trimiterea plângerii formulate de partea vătămată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea de către făptuitor a infracţiunii menţionate în plângerea prealabilă.

În vederea soluţionării cererii formulate de procuror, din analiza actelor şi lucrărilor dosarului cauzei instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt.

Partea vătămată a solicitat instanţei tragerea la răspundere penală a făptuitorului pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere, prevăzută de art.213 Cod penal.

Partea vătămată şi făptuitorul locuiesc pe raza comunei x , jud. Constanţa.

În drept, potrivit art.279 Cod procedură penală, astfel cum a fost modificat prin dispoziţiile art. I punctul 140 din Legea nr.356/2006, în vigoare de la data de 07.09.2006, „plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii”.

Potrivit art.285 Cod procedură penală, plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se va trimite organului competent.

Potrivit art. 30 lit. a, c şi d Cod procedură penală, competenţa după teritoriu este determinată de locul unde a fost săvârşită infracţiunea, de locul unde locul unde locuieşte făptuitorul şi de acela în care locuieşte partea vătămată.

Faţă de aceste dispoziţii legale instanţa a apreciat că plângerea formulată de către partea vătămată împotriva făptuitorului pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere, prevăzută de art.213 Cod penal, a fost în mod greşit îndreptată la Judecătoria Mangalia .

Pe cale de consecinţă, instanţa, în temeiul art. 285 Cod procedură penală, a dispus scoaterea acestei plângeri de pe rolul instanţei şi trimiterea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârşirii de către făptuitor a infracţiunii de abuz de încredere.

În conformitate cu dispoziţiile art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză rămân în sarcina statului.

Etichete: , ,