Top

Calitatea procesuală pasivă a Serviciului de Autoritate Tutelară

Serviciul de Autoritate Tutelara nu are calitate procesuala pasiva în ceea ce priveste actiunile pentru reîncredintarea copiilor minori spre crestere si educare

Prin sentinta civila nr. 1283 din 15 iunie 2006 Judecatoria Roman a respins pentru lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtei Serviciul de Autoritate Tutelara si Protectie Sociala din cadrul Primariei com. Dulcesti , jud. Neamt , actiunea formulata de reclamanta H.M. privind reîncredintarea spre crestere si educare a minorei C.B.G. , nascuta la 21 aprilie 1996 .

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 1369 din 12 iunie 2003 a Judecatoriei Roman s-a desfacut prin divort casatoria dintre reclamanta si numitul C.M. , iar minora C.B.G. , nascuta la 21 aprilie 1996 , a fost încredintata acestuia din urma spre crestere si educare , cu obligarea reclamantei la plata unei pensii de întretinere în cuantum de 25% din venitul minim pe economia nationala. La data de 23 septembrie 2004 numitul C.M a decedat, moment din care minora s-a aflat în îngrijirea nemijlocita a reclamantei si a parintilor acesteia.

În legatura cu legitimarea procesuala pasiva a pârâtei instanta a retinut ca autoritatea tutelara reprezinta un serviciu fara personalitate juridica din subordinea primarului , asa încât nu poate avea calitatea de subiect de drept. Mai mult, calitatea procesuala pasiva presupune identitatea dintre pârât si persoana obligata prin raportul juridic de drept substantial dedus judecatii, sau, cel putin, posibilitatea ca pârâtul sa pretinda asupra obiectului judecatii aceleasi drepturi ca si reclamanta. Nu este cazul în speta (fiind incidente raporturi juridice ce presupun legatura de filiatie cu minora) , asa încât instanta a apreciat ca pârâta nu poate avea calitate procesuala pasiva .

Pe fond, instanta a retinut ca, potrivit art. 98 alin. 1 Cod fam., masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor minori se iau de catre parinti, de comun acord, iar potrivit alin. 2 daca unul dintre parinti este, între altele , decedat (cum este cazul în speta) celalalt parinte exercita singur drepturile parintesti. Asadar, ope legis, ca urmare a decesului tatalui mama exercita singura drepturile si îndatoririle parintesti asupra copilului minor.

Pentru considerentele ce precede s-a respins actiunea reclamantei pentru lipsa calitatii procesuale pasive a Serviciului de Autoritate Tutelara si Protectie Sociala din cadrul Primariei com. Dulcesti , jud. Neamt si s-a constatat pe cale incidenta ca reclamanta exercita singura drepturile parintesti asupra minorei C.B.G., fara a fi necesara reîncredintarea ei spre crestere si educare .

Etichete: