Top

Divort cu copii

Sedinta publica din data de 10 martie 2009

Sentinta civila nr. 794

La data de …, s-a înregistrat pe rolul …. sub nr……, cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta …, domiciliata în …, în contradictoriu cu pârâtul …., cu acelasi domiciliu, prin care solicita ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata între ei la data de …. din vina exclusiva a pârâtului, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, acela de … sa i se încredinteze spre crestere si educare minora ….. nascuta la data de … si obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca pârâtul este o fire irascibila, cu un limbaj extrem de vulgar, având o atitudine lipsita de respect atât fata de ea cât si fata de copil.

Nu s-au indicat temeiurile de drept.

La dosarul cauzei s-au depus certificatul de casatorie în original si certificatul de nastere al minorei (filele …).

La cererea reclamantei au fost audiata martora …., declaratiile acesteia fiind consemnata si atasata la fila …. din dosar.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat în fata instantei.

Din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor, referatul fiind atasat la fila ….din dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de …. din casatoria lor rezultând minora …., nascuta la data de …..

Din probele administrate în cauza, rezulta fara putinta de tagada, ca raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor parti.

Motivele care au determinat adoptarea acestei solutii nu vor fi însa precizate având în vedere dispozitiile art.617 alin.2 Cod procedura civila si solicitarea ambelor parti în acest sens.

În aceste conditii, instanta va admite cererea formulata de catre reclamanta …, având ca obiect divort.

Va dispune desfacerea casatoriei partilor, înregistrata sub numarul …. la Registrul Starii Civile ….., din vina ambilor soti.

Cu privire la minora …, nascuta la ….., având în vedere concluziile referatului de ancheta sociala si vârsta acesteia, instanta apreciaza ca este în interesul acesteia sa fie încredintata spre crestere si educare mamei reclamanta, care dispune de conditii materiale si morale pentru a-i asigura o dezvoltare fizica si intelectuala corespunzatoare.

Pe cale de consecinta, va fi încredintata minora ….., nascuta la …., spre crestere si educare mamei reclamanta.

Va fi obligat pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorei … suma de ….. lei, lunar, începând cu data pronuntarii hotarârii si pâna la majoratul minorei, atât timp cât minora locuieste în prezent cu ambii parinti.

Va dispune ca reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei, acela de …..

Etichete: