Top

Incheiere de respingere a investirii cu formula executorie pentru lipsa titularului dreptului

Prin cererea formulata, petentul a solicitat, , investirea cu formula executorie a sentintei penale 135/15.03.2007 data în dosar 1536/239/2006.

Examinând actele dosarului, instanta retine ca solicitarea petentului este neîntemeiata deoarece prin acea sentinta, petentul a fost achitat in baza art 10 lit b si a cod procedura penala, neexistând vreo obligatie stabilita în latura civila.

Potrivit art. art. 376 C.pr.civ. “Se învestesc cu formula executorie hotarârile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile, înscrisurile autentice, precum si orice alte hotarâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sa devina executorii, în cazurile anume prevazute de lege”.

Învestirea cu formula executorie este o faza prealabila executarii silite neputându-se pune în executare fara investire, ori în cauza petenta nu are ce sa execute silit din sentinta mentionata mai sus.

Avand in vedere ca sentinta este este definitiva si irevocabila însa solicitanta nu este titularul dreptului, instanta va respinge cererea de investire cu formula executorie, ca neîntemeiata.

Etichete: