Top

Cambie .cerere de investire cu formula executorie a biletului la ordine

Materie: Cambie

Incheiere – dosar nr.1916/231/2008

Autor ;Judecătoria Focşani

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, petenta SC, a solicitat învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis in favoarea sa, de catre SC la data de 17.10.2007, pentru suma de 27 000 lei.

Prin incheierea pronuntata la data de 10.03.2008 a fost respinsa cererea ca fiind lipsita de obiect.

Pentru a pronunta aceasta hotarare s-a aratat ca una din conditiile actiunii civile este existenta unui interes procesual legitim si actual (obiectul cererii sau folosul practic, ) pe care cel care promoveaza o cerere de chemare in judecata il urmareste sa-l realizeze prin admiterea acestei cereri.

In cauza, interesul cererii promovate de societatea petenta este cel al instituirii unui titlu executoriu impotriva societatii debitoare SC F. prin investirea cu formula executorie a unui bilet la ordin emis de debitoare in favoarea petentei.

Potrivit art.374 alin.1 C.proc.civ., hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este învestit cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin.1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie. Ultima teză este reluata de prevederile art. 374 ind. 1 . proc. civ., care dispune ca inscrisutile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie.

Rezulta ca daca exista dispozitii legale care atribuie unui inscris caracterul de titlul executoriu, acesta nu mai trebuie supus procedurii formale a investirii cu formula executorie prevazute de art. 376 C. proc. civ.

Un astfel de inscris este biletul la oradin, pentru care dspozitiile art. 106 rap. la art. 61 din legea 58/1934 mod. Prevad ca are valoare de titlul executoriu pentru capital si accesorii. In contextul noilor norme de procedura civila aratate, dispozitiile art. 61 alin. 3 din lege, conform carora competenta pentru investirea cecului cu formula executorie apartine judecatoriei, sunt implicit abrogate, intrucat norma cu caracter general, (C. proc. civ) a modificat in mod expres normele cu caracter special care instituie necesitatea parcurgerii procedurii investirii cu formula executorie pentru anumite inscrisuri, desi acestea erau considerate titluri executorii.

In consecinta, intrucat inscrisul pentru care petenta a solicitat investirea cu formula executorie este, potrivit legii, un titlu executoriu, instanta a respins cererea ca fiind lipsita de obiect(interes procesual).

Tags: