Top

Sentinta penala

Dosar nr.569/239/2010 furt calificat

Operator de date cu caracter personal: Cod 3121

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA HĂRLĂU

PREŞEDINTE: T. A. M.

GREFIER : C. L.

Sedinta publica din 21 februarie 2011

Sentinta penala nr. 38

Ministerul Public -Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău reprezentat de procuror A. M. I.

La ordine fiind judecarea cauzei penal privind pe inculpatul R. I., şi parte vătamată T. C., având ca obiect furt calificat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsă inculpatul reprezintă av A. , lipsă partea vătamată.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , constând în

Procedura este completă. Fără citare

Instanta constata ca dezbaterile la fond au avut loc in sedinţa publică din data 14 februarie 2011, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când din lipsă de timp pentru deliberare pronunţarea s-a amânat pentru astăzi, când.

Avand in vedere actele si lucrarile dosarului

INSTANŢA

Deliberand asupra cauzei penale de faţă

Prin rechizitoriul nr. 1751/P/2009/31.03.2010 inregistrat spre competenta solutionare la Judecatoria Hârlău sub nr. 569/239/2010 din data de 16.04.2010, Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a trimis în judecată sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat prevazută si pedepsita de art, art 208 alin 1, 209 alin 1 lit g şi I cod penal, pe inculpatul R. I.

In fapt, prin actul de sesizare s-a reţinut că numitul R. I. in noaptea de 16/17.12.2009 a pătruns prin efracţie în locuinta părţii vătamate T. C. de unde a sustras bunuri in valoare de 1000 lei ce au fost restituite părtii vătamate , intrunind elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevăzută de art 208 alin 1 raportat la art 208 lit g şi I cod penal. Prejudiciul a fost recuperat in întregime iar partea vătamată nu s-a constituit parte civilă.

Inculpatul a fost cercetat în stare de libertate şi a recunoscut fapta, care in faza de urmărire penală se probeza cu: plângererile şi declaratiile părtii vătamate, proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto, proces verbal de ridicare, raport de constatre tehnico stiintifică, şi planşe foto, adresă prejudiciu, proces verbal de predare primire a bunurilor, declaratii martori, declaratii invinuit.

In conformitate cu dispozitiile art. 171 cod precedura penală s-a dispus desemnarea unui aparator din oficiu care să ii asigure asistenta juridică necesară si obligatorie.

Inculpatul legal citat, şi cu mandat de aducere nu s-a prezentat in instantă procedura cu acesta efectuându-se la uşa consiliului local.

Partea vatamată, legal citată nu s-a prezentat in instantă.

Instanţa a solicitat fişa de cazier judiciar a inculpatului din care reise că acesta nu figurează inscris.

A fost audiat sub prestare de jurămănt martorul O. D. din lucrări potrivit dispoziţiilor art.78-86 şi 327 rap. la art.323 C.proc.pen , conform declaratia acestuia fiind atasată separat la dosar.

Fiind declarata terminată cercetarea judecatorească, conform art.339 alin. 2 Cod procedura penala, analizand actele şi lucrarile dosarului ,instanta deliberand asupra ansamblului material probator administrat in cauza retine următoarea situatie de fapt şi de drept:

La data de 17.12.2010 partea vătamată a sesizat Politia Deleni , relatând că în noaptea de 16/17 .12 persoane necunoscute au pătruns in locuinta sa de unde au sustras mai multe bunuri in valoare de 1200 lei.

In urma cercetărilor efectuate a fost identificat , ca făptuitor , inculpatul din prezenta cauză.

In urma cercetările efectuate in faza de urmărire penală s-a stabilit că inculpatul locuieste pe raza comunei Deleni şi cunoaste locuinta părţii vătamate .

In ziua de 16.12.2010 a consumat băuturi alcoolice la diferite baruri din localitate şi in jurul orelor 22 in timp ce se deplasa către casă s-a hotărât să sustraga bunuri de la locuinta părtii vătamate T. C. . Ajungănd în dreptul locuintei a escalada gardulo ajungând în curte , unde a găsit un obiect contondent cu care a forţat sistemul de inchidere a uşii de acces a imobilului, pătrunzând în interior. Din interior a sustras un flex S. S., un flex ” EINHELL ” trei bucăti de CD-uri, un aparat DVD şi o butelie pentru aragaz.Bunurile le-a dus spre vânzare la martorul O. D. , de unde au fost ridicate şi predate părtii vătămate.

In cauză s-a efectuat o cercetare la fata locului şi s-a constat că locuinta este împrejmuită de gard din scândura, prevăzut cu 2 porti de acces. In curte se află o casă in constructie şi o casă batrânesca. Casa bătrâneasca este compusă din hol, sufragerie, şi 2 camere, iar belciugele şi lacătele de la uşa de la hol erau rupte. S-au ridicat fragmente de urmă papilară digitală de pe tocul de acces al camerei de unde au fost sustrase bunurile.

In faza de urmărire penală s-a efectaut şi o expertiză criminalistica, şi prin adresa 118161/11.01.2010 a serviciului de criminalistică din cadrul IPJ iaşi s-a constat că în urma comparaţiilor efectuate în baza de date a sistemului Printrak Bis a urmelor ridicate cu ocazia cercetării la fata locului acestea apartin inculpatului R. I.

Audiat, inculpatul, in faza de urmărire penală , a recunoscut săvârşirea faptelor regretând cele intâmplate.

Inculpatul a restituit părtii vătămate prejudiciul

Având în vedere disp. art.69 C.proc.pen. care prevăd că declaraţiile inculpatului pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu alte probe existente în cauză, instanţa constată că depozitiile acestuia sunt in concordantă cu întreg materialul probator administrat in cauză, aşa cum a fost reţinut mai sus.

Situatia de fapt astfel reţinuta, de catre instanta rezulta din analiza coroborata a declaratiilor martorului audiat, din sesizările părtii vătamate, din declaratia inculpatului de la urmărire penală, precum si cu aspectele continute in inscrisurile existente la dosar, probe ce au format fără nici un echivoc , convingerea instantei că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infractiunii retinute in sarcina sa.

Sub aspect obiectiv, s-a dovedit prin probele administrate ca inculpatul, care a recunoscut săvârsirea faptei in fază de urmărire penală şi in faza de cercetare judecătorească, savarsind astfel infractiunea retinută in sarcina sa.

În drept fapta inculpatilor care pe timp de noapte prin efracţie in noaptea de 16/17/12.2010, a sustras mai multe bunuri din locuinta bumitului T. C., părte vătamată pe care a depăgubit-o prin restituirea bunurilor, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevăzută de art 208 alin 1 209 alin 1 lit g şi I cod penal .

Sub aspect subiectiv, pozitia psihică a inculpatului este specifica vinovatie sub forma intentiei directe.

Existand infractiune, va exista si raspundere penala si pedeapsa.

Instanta, in baza dispozitiilor art 345 cod procedura penala va dispune condamnarea inculpatului in functie de circumstantele personale şi reale ce pledează in favoarea acestora .

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată instanta va avea în vedere dispozitiile art. 72 Cod penal, retinând pe de-o parte ca fapta prezinta un grad mediu de pericol social concret, inculpatul este necunoscut cu antecedente penale, a recunoscut savârsirea faptei şi a regretat-o, a restituit părtii vătămate bunul sustras, precum si la aspectul cum ca inculpatul nu s-a prezentat in fata instantei insă nu a ingrunat cercetrile, acesta recunoscând la urmărire penala.

Având în vedere scopul pedepsei prevazut de art.52 Cod penal si necesitatea asigurarii preventiei generale si speciale, faţă de modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor instanţa şi-a format convingerea că aplicarea faţă de inculpat a unei pedepse cu inchisoarea orientate sub minimul special al pedepselor ajungând până spre minimul special(prin retinerea art 74 alin 1 lit a, b cod penal, satisface exigentele individualizarii judiciare a pedepsei.

Apreciind că scopul educativ şi preventiv al pedepsei ce se va aplica poate fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie, instanţa în temeiul art. 81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei şi va stabili termen de incercare.

În baza art. 359 Cod procedură penală instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni pe parcursul termenului de încercare.

In baza dispoziţiilpr art 71 cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a teza a I I a (dreptul de a alege ), b (dreptul de a ocupa o functie implicind exercitiul autoritatii de stat) Cod penal, pe perioada legală pentru următoarele considerente:

Potrivit practicii CEDO ( a se vedea cazul Sabau si Pârcalab contra României) nu pot fi interzise ab initio toate drepturile prevăzute de art. 64 Cod penal ca si pedeapsa accesorie, ci doar acele drepturi care se impun vis-a-vis de natura, felul si gravitatea infractiunii savârsite de inculpat.

Potrivit art. 53 din Constituţia României restrângerea exerciţiului unor drepturi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia ce a generat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere exigenţei dreptului sau a libertăţii. cerinţa impusă de art. 20 din Constituţie impune corelarea prevederilor dreptului românesc cu cele ale actelor internaţionale iar normele cuprinse în Convenţie şi Protocoalele adiţionale, împreună cu jurisprudenţa dezvoltată de Curte, alcătuies un bloc de convenţionalitate cu forţă constituţională şi superlegislativă. În cauza Hirst vs. Marea Britaniei, Curtea a constatat încălcarea art. 13 din Protocolul nr. 1, ca urmare a interzicerii ope legis a dreptului de a alege al persoanei condamnate la pedeapsa închisorii. Având în vedere că art. 11 al.2 şi art. 10 al.2 din Constituţie, tratatele ratificate de Parlament ce fac parte din dreptul intern şi art. 3 din Protocolul nr., 1 al CEDO garantează aceste drepturi şi că indiferent de natura infracţiunii nu se justifică excluderea persoanei condamnate din grupul persoanelor cu drept de vot neexistând nicio legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei.

Într-adevăr dreptul de a alege este un drept fundamental al persoanei garantat de Constituţie şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi interzicerea acestuia nu se justifică în cazul infracţiunilor de drept comun având în vedere scopul urmărit prin executarea pedepsei şi a cărui realizare nu depinde de interzicerea dreptului la vot.

Prin raportare la această hotărâre instanta apreiază că interzicerea dreptului de a alege inculpatului, nu este proporţională cu gravitatea faptei şi circumstanţele cauzei,

Natura infractiunii pentru care a fost condamnat inculpatul nu justifica interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit c,d, şi e cod penal , in acest sens sunt şi dispozitiile hotarârii CEDO în cauzele Sabau şi Pârcalab impotriva României şi Mazare contra României prin care s-a stabilit ca interzicerea drepturilor parinteşti in cadrul aplicarii pedepsei accesorii, în mod automat şi independent de natura infractiunilor ce a determinat condamnarea care în speta nu are legatura cu autoritatea parinteasca , cum interzicerea de exercitatre a drepturilor parinteşti instituie o incalcare a dispoziţiilor art 8 din CEDO, or potrivit art 3 din legea 30/1994 de ratificare a convenţiei a art 1 şi art 32 alin 2 din Convenţie cât şi art art 11 şi 20 din Constituţia României jurisprudenţa CEDO este obligatorie pentru autoritaţile judiciare române precum şi interpretarea data Convenţiei de instanţa europeana.

Nici dreptul de a ocupa o funcţie, de a exercita o profesie sau de a desfăşura o activitate nu trebuie interzis întrucât inculpatul nu s-a folosit de o anume activitate pentru a comite infracţiunea.

Interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator nu se justifică în cauză întrucât măsura nu se impune pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane inculpatul neaflându-se în situaţia de a le exercita efectiv. De asemenea, fapta sa nu a fost îndreptată împotriva unei persoane aflată sub ocrotire sau care ar intra în categoria celor în beneficiul cărora legiuitorul a prevăzut tutela şi curatela pentru a institui măsura de protecţie prev.de art. 64 lit.e Cod penal. Cum, potrivit art. 18 din CEDO restricţiile aduse drepturilor şi libertăţilor nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care au fost prevăzute drept pentru care instanta apreciază că nu se impun a fi intezise aceste drepturi

Celelalte drepturi respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţilor de stat se impun a fi interzise având în vedere criteriile cerute de legile speciale pentru a putea ocupa astfel de funcţii şi încrederea care trebuie să existe în persoanele ce exercită funcţii ce implică autoritatea de stat, criterii cărora inculpatul nu mai corespunde datorită conduitei sale infracţionale.

In baza dispoziiilor art 71 alin 5 raportat la art 82 cod penal va suspenda si executarea pedepselor accesorii, ca urmare a dispunerii suspendarii condiţionate a pedepsei principale, pentru inculpat.

Va constata că prejudiciu este recuperate prin restituire .

Vazand si disp art 191 şi 189 Cod procedura penala va dispune in consecinta.

Pentru aceste motive

In numele legii

HOTĂRĂŞTE

Condamna pe inculpatul R. I. fiul lui Natural şi Elena nascut la data de ……… domiciliat in localitatea D. , judet Iaşi CNP ………., fara antecendente penale, la 4(patru ) luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazută si pedepsită de art 208 alin 1 coroborat cu 209 alin 1 lit g ,i cod penal cu aplicarea art 74 lit a,b 76 lit c, cod penal.

In baza dispoziţiilpr art 71 cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute la art 64 lit a teza a a II a, b, cod penal.

In baza disp art 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului.

In baza dispozitiilor art 82 Cod penal stabileste termen de incercare pentru inculpat de 2 ani şi 4luni.

Atrage atentia inculpatului asupra disp art 83 Cod penal, dispozitii referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei infractiuni .

In baza disp art 71 alin 5 raportat la art 82 cod penal suspenda executarea pedepsei accesorii

Constata prejudiciul recuperat.

In baza dispozitiilor art 191 alin 1 cod procedura penală obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate se stat in cursul urmaririi penale si in cursul judecatii: de 600 lei , dupa cum urmeaza 200 lei cheltuieli judiciare in cursul urmaririi penale si 400 lei cheltuieli judiciare din cursul judecatii.

Onorariul avocat oficiu in temeiul art 189 cod procedura penala va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie(delegaţia 75/20.04.2010 av A. V.).

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronunţare pentru părtile prezente şi de la de la comunicare pentru părtile lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 21.02.2011.

Presedinte Grefier

T. A. M. C.L.

Red./tehnored T.AM

21.02.2011 /2 ex

??

??

??

??

1/5

dosar 569/239/2010

Etichete: