Top

Sentinta penala

Dosar nr. 1758/239/2008 vătamare corporală

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publica din 16 decembrie 2009

PREŞEDINTE – TAM

Grefier – CE

Ministerul Public a fost reprezentat prin

PROCUROR – AMI

Sentinţa penală nr. 288

La ordine fiind judecarea cauzei penale având ca obiect -vatamare corporală – privind pe inculpatul PPP şi parte vătămată AMI.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul PP asistă av Placinta Ana Maria, prezentă partea vătamată AMI lipsesc martorii.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura de citare este completă şi legală.

Inculpatul şi partea vătămată învederează înstantei că intentionează să se impace şi s-a luat declaratie in acest sens.

Nemaifiind alte cereri şi excepţii de ridicat, instanta constată cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvăntul la dezbateri pe fondul cauzei.

Reprezentantul Parchetului solocită în latură penală incetarea procesului penal pentru infractiunea de vătămare corporală având în vedere împăcarea părtilor cu obligarea atat a inculpatilor cât şi a părtii vătamate la cheltuieli as se lase nesolutionata actiunea civila.

Partea vătamata raliaza la concluziile reprezentantului Parchetului.

Av Placintă pentru inculpate solicita as se IA cat de impacarea partilor.

Inculpatul, având ultimul cunânt regretă cele intâmplate şi solicita as se IA act de impacare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale de fata

La nr 1758/239/24.11.2009 a fost inregistrat rechizitoriul Parchetului de pe langă Judecătoria Hârlău cu privire la punerea in mişcare a actiunii penale şi trimiterea in judecata a inculpaului PP pentru săvârsirea infractiunii de vătămare corporală.

In fapt, in actul de sesizare s-a reţinut că la data de 21/22.05.20069 în jurul orelor 1.30 invinuitul Pavel Petru a lovit cu pumnul peste fata pe partea vătămată AMI provocându-I leziuni ce au necesitat pentru vindecare 55-55 zile

Invinuitul a fost cercetat in stare de libertate is a recunoscut fapta, fapta se probeaza cu plângerea şi declarţia părtii vătămate , certificate medico legal, declaraţii invinuit, declaraţii martori.

In conformitate cu dispozitiile art 171 Cod procedura penala inculpatulului I s-a dispus un aparator din oficiu care as IL asiste pe tot parcursul procesului penal.

Instanta din oficiu, a solicitat serviciului de evidenta informatizata a persoanei fisa de antecedente penale a inculpatului din care rezulta că nu se află înscris.

La termenul din data de 16.12.2009 partea vătămata şi inculpatul au declarat că se impaca in mod necondiţionat, luându-se declaratie in acest sens.

Faţă de poziţia exprimată de părţi şi având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. 1 lit. H, coroborate cu prevederile art. 11 pct. 2 lit. B C.proc.pen., instanţa, constatând că acţiunea penală pusă în mişcare nu mai poate if exercitată întrucât a intervenit împăcarea părţilor, urmează să dispună încetarea procesul penal fată de inculpat pentru săvârşirea infractiunii de vătămare corporală indauna părtii vătamate.

În temeiul art. Art 192 pct 2 lit b Cod procedura penala obliga atât inculpatii cat is partea vatamata la plata cheltuielilor judicare

Pentru aceste motive

In numele legii

HOTARASTE,

In baza disp. Art 11 pct 2 lit b raportat la art 10 lit h Cod procedura penala ÎNCETEAZA PROCESUL PENAL privind pe inculpatul PP pentru infractiunea vătămare corporală , prevazuta is pedepsita de art 181 alin 1 cod penal proces penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate AMIca urmare a împăcării părţilor.

In baza disp art 192 pct 2 lit b Cod procedura penala obliga atât inculpatul cat is partea vatamata la plata cheltuielilor judicare în cuantum de 500 lei(250 lei fiecare) din care 200 lei din faza de urmărire penală.

In baza dispozitiilor art 189 cod procedura penala onorariul avocat oficiu va if suportat iniţial din forndurile speciale ale Ministerului de Justiţie (delegatia 300/26.11.2009 av P AM).

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare .

Pronuntata în sedinta publică astăzi 16.12.2009

Etichete: