Top

Liberarea condiţionată a condamnatului N.G., deţinut în Penitenciarul Iaşi,în executarea pedepsei de 8 ani închisoare aplicată prin s.p. 667/2004 as Tribunalului Iaşi.

I. Prin sentinta penala nr. 1980/03.07.2007 Judecatoria Iasi a dispus:

Liberarea conditionata a condamnatului N.G., detinut în Penitenciarul Iasi,în executarea pedepsei de 8 ani închisoare aplicata prin s.p. 667/2004 as Tribunalului Iasi.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut:

Condamnatul N.G. executa în prezent, în Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta, pedeapsa de 8(opt) ani închisoare aplicata acestuia prin sent. pen. nr.667/2004 a Tribunalului Iasi, pentru infractiunea de „omor”, prev. si ped. de art.174 din Codul penal. Din caracterizarea condamnatului emisa de Penitenciarul Botosani – Serviciul de Educatie si Interventie Psihosociala, aflata în copie la dosarul cauzei, rezulta ca acesta a început executarea pedepsei la data de 05.05.2002 si urmeaza sa expire la 09.05.2010, condamnatul executând, pâna la data de 04.06.2007, un numar de 1821 zile închisoare, nefiind selectionat pentru a participa la activitati productive, fiind inapt boala. Din aceeasi caracterizare rezulta ca, pe toata perioada executarii pedepsei privative de libertate, condamnatul N. G. a avut un comportament bun, s-a încadrat în programul ordonat, a respectat Regulamentul de Ordine Interioara, a manifestat o atitudine corespunzatoare în relatiile cu cadrele unitatii si cu colegii de camera, fiind recompensat de 3 ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizita.

Începând cu data de 16.12.2006, condamnatului i-a fost stabilita executarea pedepsei în regim închis, iar începând cu data de 23.06.2007 acesta a fost repartizat în regim semideschis, conform deciziei nr.F 59043 din 23.06.2007 emisa de Penitenciarul Botosani.

Din scrisoarea medicala aflata în copie la dosarul cauzei, rezulta ca petentul prezinta diagnosticul ?Cardiopatie ischemica dureroasa. Angor de repaus prelungit. Infarct miocardic ant – septal vechi. HTA stadiul 2, clasa durere foarte înalt. Diabet zaharat insulino necesitant?, instanta prin coroborarea acestui act cu caracterizarea condamnatului anterior mentionata, constatând ca acesta nu a folosit la munca pe perioada de detentie, din motive medicale .

Conform disp.art.60 alin.1 Cod penal, care reglementeaza liberarea conditionata în cazuri speciale : ?Condamnatul care, din cauza starii sanatatii sau din alte cauze, nu a fost niciodata folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat conditionat dupa executarea fractiunilor de pedeapsa aratate în art.59 Cod penal, sau, dupa caz, în art.59 indice 1, daca da dovezi temeinice de disciplina si de îndreptare?.

Asa cum rezulta din disp.art.59 Cod penal, fractiunea de pedeapsa ce trebuie obligatoriu executata este diferita, în functie de cuantumul pedepsei aplicate, la liberarea conditionata urmând a se tine cont si de persoana condamnatului, de antecedentele penale ale acestuia si de faptul, daca a prestat munca pe durata executarii pedepsei sau nu.

Cum în cauza de fata s-a facut dovada ca detinutul N. G. s-a aflat în imposibilitatea de a munci pe întreaga perioada a executarii pedepsei, asa cum s-a aratat anterior, datorita starii de sanatate a acestuia, instanta apreciaza ca fractiunea obligatorie ce trebuie executata de catre condamnat pentru a putea beneficia de liberare conditionata este cea prevazuta în alineatul 2 al art.59 din Codul penal, respectiv 1/2 din durata pedepsei (întrucât pedeapsa aplicata condamnatului este de 8 ani închisoare), aceasta fiind în acceptiunea instantei singura ratiune a legiuitorului de a reglementa situatia persoanelor bolnave pe perioada detentiei atunci când, în art.60 Cod penal, face trimitere la disp.art.59 Cod penal, în caz contrar neexistând vreo ratiune a reglementarii speciale a liberarii conditionate în cazul persoanelor bolnave si, mai mult decât atât, instanta apreciaza ca aceste persoane ar fi discriminate fata de detinutii apti de munca, întrucât persoanele bolnave si inapte de munca ar trebui sa execute efectiv, în stare de detinere, o perioada de timp mai îndelungata decât o persoana apta de munca ce ar avea de executat aceeasi pedeapsa a închisorii.

În acest sens, instanta a avut în vedere si opinia exprimata de catre Tribunalul Bucuresti în doua decizii de speta respectiv, decizia penala nr.1694/R din 19.08.2005 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a II a Penala si decizia penala nr.1924/R din 07.08.2006 Tribunalului Bucuresti – Sectia a II a Penala, opinie împartasita întrutotul de catre instanta de judecata.

Pe de alta parte, condamnatul N. G. a avut un comportament corespunzator pe perioada de detentie, asa cum a rezultat din caracterizarea anterior mentionata, dând dovezi temeinice de îndreptare, motiv pentru care instanta constata ca sunt îndeplinite cumulativ conditiile prev. de art.59 si art.60 Cod penal si ca cererea formulata este întemeiata, urmând a o admite ca atare si a dispune liberarea conditionata a condamnatului N.G.

Mentiune : practica generala constanta a instantei adopta solutia contrara, interpretând dispozitiile citate în sensul obligativitatii executarii fractiei prev. de art. 59-60 Cod penal (2/3,3/4, etc.) în toate situatiile. Solutia citata se regaseste si în practica altor instante din tara.

Etichete: