Top

Contract de vanzare-cumparare cu drept de abitatie.Neexecutarea culpabila a obligatiei de intretinere.

Prin sentinta civila nr. 10837 din 8 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis cererea formulata de reclamantul BS in contradictoriu cu paratul B.I. si sotia acestuia, introdusa in proces in temeiul art. 57 din CPC, BO, si a dispus rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare cu drept de abitatie autentificat sub nr. 3193/08.11.2001 la un BNP Iasi.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, in fapt, intre reclamantul BS si intervenienta in interes propriu BO, pe de o parte, si fiul lor, paratul BI, pe de alta parte, a fost incheiat contractul intitulat „contract de vanzare-cumparare cu drept de abitatie” autentificat sub nr.3193/08.11.2001 la un BNP Iasi. Prin acest contract, reclamantul si intervenienta au transmis paratului dreptul de proprietate asupra apartamentului indicat proprietate comuna, rezervandu-si un drept de abitatie viager, contraprestatia paratului constand in suma de 120.000.000 RON, platita la data incheierii contractului si in obligatia de a-i intretine pana la sfarsitul vietii, iar dupa moarte sa ii inmormanteze si sa suporte cheltuielile pentru pomenirile traditionale.

Neexecutarea de catre parat a obligatiilor referitoare la asigurarea intretinerii, culpabila din moment ce acesta nu a invocat si nu a probat o cauza straina exoneratoare de culpa in sensul art. 1083 Cod civil, il indreptateste pe reclamant la desfiintarea contractului potrivit art.1020 -art. 1021 Cod civil. Din punctul de vedere al terminologiei si al consecintelor juridice, instanta a precizat ca, avand in vedere ca obligatia instrainatorilor de a transmite dreptul de proprietate s-a executat dintr-o data, cu o unica prestatie, este vorba despre o rezolutiune, si nu o reziliere a contractului; de asemenea, a retinut caracterul indivizibil al obligatiei la plat intretinerii in sensul ca, in ipoteza pluralitatii de creditori, aceasta nu se considera indeplinita decat atunci cand a fost executata fata de toti creditorii.

Tags: