Top

Titlu de proprietate – constatarea nulitatii absolute partiale

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11524 (21.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 11524 din 21 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata reclamanta VM, prin care aceasta a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu paratii TV, AZ, LV, Comisia judeteana Iasi de fond funciar, sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate 116620 din 21.12.2003, emis in favoarea paratelor persoane fizice pentru terenul in suprafata de 540 mp, situat in Iasi, str. Movila Pacuret nr. 1. Prin aceeasi sentinta a respins cererea de interventie in interes personal si in interesul paratelor a numitei PA, care precizase ca detine suprafata de 1399 mp potrivit contractului de vanzare 3907/1999 si suprafata de 0,84 mp potrivit contractului de vanzare-cumparare 23100/1994.
Pentru a dispune in acest sens, instanta a retinut ca autorul reclamantei VG (in prezent decedat) a detinut teren in suprafata de 540 m2 in Iasi, str. Movila Pacuret nr. 1, teren expropriat prin Decretul 327/1986; in calitate de mostenitoare a defunctului VG, reclamanta a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate, in baza sentintei civile 12633/2001 emitandu-se ordinul 86/2003, fiindu-i eliberat ulterior titlul de proprietate nr. 18665/2004 pentru terenul solicitat.
S-a mai retinut ca petentele TV si AY (in prezent decedata) au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 2800 mp in soseaua Pacurari nr. 114, eliberandu-se titlul de proprietate 116620/1993, iar potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3907 si incheiat in anul 1999, PA a dobandit 1399 mp de la MV si MR, care la randul lor au dobandit terenul de la TV.
Instanta a apreciat ca din concluziile expertizei si a suplimentului la raportul de expertiza rezulta indubitabil ca exista contrarietate intre inscrierile din cartea funciara, vecinatatile din titlul paratelor, in raport de actele de proprietate, schitele cu vechiul amplasament, unele inscrisuri avand o valabilitate indoielnica. S-a retinut ca prin compararea planurilor de situatie, modificarile intervenite in timp nu au afectat amplasamentul si numerotarea strazilor, paratele si intervenienta ocupand amplasamentul terenului ce a apartinut autorului reclamantei fapt confirmat si de oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si inscrisurile depuse de Comisia Municipala Iasi.
In ceea ce priveste cererea de interventie formulata de PA in interes personal si al paratelor, instanta a respins-o ca neintemeiata, apreciind ca exista dovezi certe ca intervenienta si paratele ocupa amplasamentul terenului apartinand reclamantei.

Etichete: , ,