Top

Rezoluţiune pentru nerespectarea clauzei de abitaţie

JUDECATORIA CONSTANTA – SECTIA CIVILA

Dosar nr.7927/212/2008
Sentinta civila nr. 1 337
Sedinta publica din data de 23.01.2009

Pe rol solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de catre reclamantul DZG, în contradictoriu cu pârâta IPA având ca obiect rezolutiune contract.
Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 16.01.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta sentinta, data la care, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 23.01.2009 când, dupa ce a deliberat, conform art. 256 C. proc. civ., a adoptat urmatoarea hotarâre:

I N S T A N T A ,

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 7927/212/2008, reclamantul a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâta sa dispuna rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare a apartamentului instrainat acesteia si obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata.
În motivarea în fapt a actiunii,reclamantul a aratat,in esenta,ca între parti s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu clauza de abitatie viagera si ca parata nu ii lasa liber intregul imobil.
În drept au fost invocate dispozitiile art.1020 Cod civil.
În dovedirea actiunii,reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri si martori. Parata nu a depus întâmpinare,insa din declaratia acesteia rezulta ca locuieste impreuna cu prietenul sau in apartamentul dobandit de la reclamant.S-a mai aratat ca accesul reclamantului in imobil nu este oprit si ca parata ar fi de acord ca reclamantul sa locuiasca impreuna cu aceasta si prietenul sau. Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea promovata de reclamant este intemeiata, urmând a o admite ca atare pentru considerentele care urmeaza.
Astfel,potrivit art.1020 C.civil,,Conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice,in caz cand una dintre parti nu indeplineste angajamentul sau.”
In cauza,raportul juridic sinalagmatic dintre parti a fost dovedit prin Contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul x/31.03.2005 la BNP SM. Acest contract contine o clauza prin care vanzatorul isi rezerva dreptul de abitatie viagera asupra intregului apartament.Prin urmare,pe perioada cat reclamantul este in viata,parata nu are niciun titlu in baza caruia sa locuiasca in apartament,deoarece in temeiul clauzei aratate trebuie sa lase intregul apartament la dispozitia reclamantului,altfel clauza contractuala devenind fara efect.
Din recunoasterea paratei reiese ca aceasta locuieste in apartament,incalcand asadar clauza de abitatie viagera.Nu are relevanta in aceasta privinta faptul ca nu ii impiedica reclamantului accesul in imobil sau ca este de acord ca acesta sa locuiasca impreuna cu parata,deoarece clauza contractuala este destul de clara,reclamantul avand drept de abitatie asupra intregului apartament si nu asupra unei parti a acestuia ori impreuna cu alte persoane.Prin urmare,clauza ar fi fost respectata numai daca parata,dupa incheierea contractului,nu ar fi locuit sub nicio forma in apartament.Din acest motiv,declaratiile martorilor propusi de reclamant,din care rezulta ca acestuia i se refuza accesul in imobil si plansele foto,din continutul carora reiese ca reclamantul ar avea acces in apartament devin fara valoare probatorie in cauza,cat timp singurul aspect relevant,locuirea de catre parata,a fost dovedit. In consecinta,prin conduita sa parata incalca in mod culpabil o clauza esentiala a contractului de vanzare-cumparare,situatie ce se circumscrie art.1020 C.civil,anterior citat,motiv pentru care instanta va dispune rezolutiunea contractului.
Având în vedere ca parata a cazut in pretentii, in temeiul art 274 Cpc, instanta o va obliga si la plata cheltuielilor de judecata ce au fost efectuate de reclamant, reprezentând taxa de timbru,timbrul judiciar si onorariul avocatial.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de catre reclamantul DZ, în contradictoriu cu pârâta IPA.
Dispune rezolutiunea contractului autentificat cu nr. x/31.03.2005 la BNP SM, având ca obiect vânzarea apartamentului situat în localitatea Constanta, B-dul T.
Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 6891,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica astazi,23.01.2009.

Etichete: ,