Top

Anularea acţiunii pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant. Inadmisibilitatea cererii de constatare a nulităţii unei cereri de chemare in judecata si a unei împuterniciri avocaţiale pe cale separata, iar nu in cadrul procesului respectiv.

Prin sentinta civila nr. 1520 / 03.02.2009, Judecatoria Iasi a admis exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a reclamantei B.V. cu privire la reclamantii B.D.A. si B.T.A., a anulat actiunea formulata de reclamantii BDA si BTA in contradictoriu cu parata Cab. Av. PMS, din Iasi, a admis exceptia inamisibilitatii cererii formulate de reclamanta BV si a respins ca inadmisibila cererea formulata de BV in contradictoriu cu parata Cab. Av. PMS, a obligat reclamanta BV la plata catre parata a sumei de 1500 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca reclamanta BV , in nume propriu si ca reprezentant pentru BDA si BTA a chemat in judecata pe parata Cab. Av. PMS, solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa constate nulitatea absoluta a împuternicirii avocatiale depusa de parata in dosarul …./2002 al Judecatoriei Iasi si pe cale de consecinta sa constate nulitatea actiunii înregistrata sub acelasi numar, motivând ca actiunea respectiva fusese formulata in numele lui TA, nu fusese semnata de aceasta ci de avocata parata, care nu primise mandat in acest sens, astfel ca cererea de chemare in judecata este nula cf. art. 83 din cpc, la fel si împuternicirea avocatiala, care nu avea la baza un contract de asistenta juridica.

Parata a formulat întâmpinare invocând exceptia inadmisibilitatii actiunii pe considerentul ca motivul pentru care se solicita nulitatea actiunii si a împuternicirii avocatiale sus mentionate putea fi invocat doar in cadrul acelui proces, in anumite termene, fapt pe care l-a si solicitat in acea cauza, iar nu in maniera separata a actiunii de fata, pe fond solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata.

Din oficiu instanta a invocat lipsei dovezii calitatii de reprezentant a reclamantei BV cu privire la reclamantii BDA si BTA.

Asupra exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a reclamantei BV cu privire la reclamantii BDA si BTA instanta a retinut ca potrivit disp. art. 67 cpc, procura pentru exercitiul dreptului de chemare in judecata sau de reprezentare in judecata trebuie facuta prin înscris sub semnatura legalizata, iar cel care mandateaza trebuie sa prevada ca in baza mandatului mandatarul poate introduce o anumita actiune in numele mandantului sau.

Din analiza procurii depuse la dosar instanta retine ca reclamantei BV nu i-a fost acordat expres si dreptul de a introduce la instanta in numele mandantilor prezenta actiune, astfel ca, in baza disp. art. 161 alin 1 teza a II a si alin 2 cpc instanta va admite exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a reclamantei BV cu privire la reclamantii BDA si BTA si in consecinta va anula actiunea formulata de reclamantii BDA si BTA.

Asupra exceptiei inadmisibilitatii cererii formulate de BV instanta o apreciaza întemeiata, având in vedere faptul ca nulitatea actelor de procedura precum cererea de chemare in judecata si împuternicirea avocatiala putea fi invocata in limitele procesului respectiv, motiv pentru care instanta va admite exceptia inamisibilitatii cererii formulate de reclamanta BV si va respinge ca inadmisibila cererea formulata de aceasta.

Etichete: