Top

Lipsa calităţii procesuale pasive

Reclamanta S.I. a chemat în judecata Primaria V. solicitând ca prin hotarârea ce o va pronunta sa constate ca a dobândit prin accesiune dreptul de proprietate asupra unei case de locuit.

Instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei V. Instanta a admis exceptia invocata, retinând ca între Primaria V. si reclamanta nu exista nici un raport juridic si în consecinta, Primaria V. nu poate avea calitatea de pârâta.

(sentinta civila 1336/8.12.2008)

Etichete: