Top

Revendicare imobiliară

Reclamantul P.G.E. în contradictoriu cu pârâtii: A.S. , R.V. si S.M.V. a solicitat ca secund pârâta sa fie obligata sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 7015 m.p. teren.

În sedinta de judecata a fost pusa în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale a reclamantului, invocata de pârâti prin înscrisurile depuse la dosar.

Instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului cu motivarea ca pentru promovarea unei actiuni în revendicare, reclamantul trebuie sa fie proprietarul exclusiv al bunului revendicat si sa nu aiba posesia acestui bun si ca expertiza extrajudiciara întocmita pentru suprafata de teren revendicat nu poate tine locul titlului de proprietate.

Tags: