Top

Latura civila. Admiterea în parte a pretentiilor civile formulate de partea vatamata.

Prin sentinta penala nr. 518/2009, instanta a dispus condamnarea inculpatei B.A.

pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prevazuta de art. 184

alin. 1 si 3 Cod penal, constând în aceea ca, aflându-se la volanul autoturismului sau,

nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare, intrând în impact lateral fata cu

aceasta, producând partii civile L.M. leziuni care au necesitat 14-16 zile de îngrijiri

medicale pentru vindecare. Totodata, instanta a admis în parte actiunea civila

formulata de partea civila L.M., care solicitase suma de 12000 lei cu titlu de daune

materiale, 10000 lei cu titlu de daune morale, precum si o prestatie periodica

temporara, reprezentând costul tratamentului recuperator ce i-a fost prescris.

În solutionarea actiunii civile, instanta a retinut urmatoarele:

Ca urmare a faptei inculpatei, partea civila a suferit un prejudiciu moral afectiv,

constând în suferinte fizice, împrejurare ce rezulta din faptul ca a primit îngrijiri

medicale pentru contuziile suferite la nivelul pumnilor. Cu toate acestea, instanta a

apreciat ca suma solicitata cu titlu de daune morale a fost exagerata, suma de 3000 de

lei fiind de natura sa compenseze efectul negativ al faptei ilicite, si anume suferinta

psihica produsa.

Cât priveste daunele materiale solicitate ( plata unei sume globale dar si a unei

prestatii periodice) instanta a constatat ca partea civila nu a facut dovada în totalitate

a despagubirilor solicitate. Astfel, desi a solicitat 12.000 lei daune materiale

reprezentând contravaloarea tratamentului recuperator si balneoclimateric , a facut

dovada doar cu privire la suma de 320 lei .

Partea civila a depus la dosarul cauzei mai multe înscrisuri pentru a face dovada

cheltuielilor efectuate cu investigatiile si recuperarea medicala . Dintre acestea , însa ,

instanta a apreciat ca doar o parte au relevanta în cauza. Astfel, contravaloarea

eliberarii certificatului medico legal, copiile unor chitante taxi care atesta doar ca

partea civila a circulat cu taxiul în lunile aprilie – noiembrie 2008 , uneori la orele

20.00 , nu pot fi acordate cu titlu de despagubiri civile , neexistând certitudinea ca

aceste curse au fost determinate de urmarile produse de fapta inculpatei.

De asemenea, instanta a considerat ca acordarea unei prestatii periodice

temporare partii civile , reprezentând costul tratamentului recuperator ce i-a fost

prescris, nu se justifica în conditiile în care partea civila nu a contestat certificatul

medico-legal eliberat de I.M.L. Iasi care a concluzionat ca a suferit leziuni ce au

necesitat 14-16 zile îngrijiri medicale pentru vindecare , timp ce include si recuperarea

functionala, cu incapacitate de munca pe aceasta perioada.

Etichete: