Top

Pensie de întretinere. Cerere vizând obligarea paratului la plata retroactiva a pensiei de întretinere. Lipsa de interes.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: FAMILIE
Dosar nr. 15525/245/2009
DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12243/02.12.2009
TITLU: Pensie de întretinere. Cerere vizând obligarea paratului la plata
retroactiva a pensiei de întretinere. Lipsa de interes.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 15525/245/2009 reclamantul
T Mi B a chemat în judecata pe pârâtul T D solicitând sa s e pronunte o hotarâre
prin care sa fie obligat acesta la plata retroactiva a pensiei de întretinere
datorata de reclamant din luna decembrie a anului 2006 si poprirea drepturilor
salariale ale acestuia .
Motivând actiunea arata reclamantul urmatoarele aspecte :
Prin sentinta civila nr.675/23.01.2007 pronuntata de Judecatoria Iasi paratul T D
a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cota procentuala de 1/4 din
veniturile nete pe care le realizeaza acesta incepand cu data introducerii actiunii si
pana la majoratul minorului T M B .
Începând cu luna decembrie 2006 pârâtul nu si-a mai îndeplinit obligatia de
plata a pensiei de întretinere .
A depus reclamantul înscrisuri în dovedirea actiunii .
Pârâtul nu a formulat întâmpinare .
Instanta din oficiu a invocat si pus în discutie exceptia lipsei de interes în
promovarea actiunii .
Analizînd materialul probator administrat, cu privire la exceptia invocata a
carei solutionare se impune cu prioritate potrivit art. 137 c. pr. civ. instanta retine
urmatoarele:
Printre conditiile de exercitiu ale actiunii civile, se cere si conditia existentei
interesului, prin interes judiciar intelegandu-se folosul practic, imediat, pe care il are
partea pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare. Este necesar ca
interesul sa îndeplineasca cumulativ cerintele de a fi legitim, juridic, personal si
direct, nascut si actual.
Cu privire la legitimitatea interesului de a actiona in justitie, acesta implica pe
de o parte afirmarea unui drept subiectiv civil ocrotit de lege, iar pe de alta parte ca
exercitiul acestui drept sa fie facut in conformitate cu scopul sau economic si social.
Or, cu referire la cauza de fata, instanta retine ca reclamantul, prin promovarea
prezentei actiuni urmareste obtinerea impotriva paratului a unui titlu executoriu
privind obligatiile de plata a pensiei de intretinere restante in favoarea minorului
Turcuman Mihai Bogdan.
Instanta constata ca prin sentinta civila nr.675/23.01.2007 pronuntata de
Judecatoria Iasi paratul T D a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cota
procentuala de 1/4 din veniturile nete pe care le realizeaza acesta incepand cu data
introducerii actiunii si pana la majoratul minorului, sentinta care poarta mentiunea
irevocabil.
Aceasta sentinta este potrivit art. 278 pct. 3 c. pr. civ. executorie de drept si
constituie titlu executoriu care poate fi pusa in executare in caz de neindeplinire a
obligatiei de catre debitorul intretinerii.
Instanta retine ca pronuntarea unei noi sentinte prin care reclamantul sa fie
obligat la plata pensiei restante ar duce la existenta a doua titluri executorii care au
acelasi obiect. In aceste conditii in care reclamantul are deja titlu executoriu prin care
a fost obligat paratul la plata pensiei de intretinere in favoarea sa, nu mai justifica
nici un interes pentru promovarea prezentei actiuni si pentru obtinerea unui nou
titlu executoriu el avand posibilitatea de a solicita executarea silita a titlului
executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 675/23.01.2007 pentru sumele
reprezentand pensia de intretinere datorata de parat.
In aceste conditii instanta apreciaza ca reclamantul, desi poate justifica un
interes economic, prin aceea ca este in imposibilitate de a cuantifica restantele
paratului, aceasta imposibilitate nu este una absoluta, interesul nefiind unul juridic.
Reclamantul are posibilitatea ca, pe calea executarii silite sa poata sa-si realizeze
creanta.
Pentru aceste motive instanta va admite exceptia lipsei de interes si in
consecinta va respinge actiunea ca fiind lipsita de interes.
Cu privire la capatul doi de cerere instanta, in aplicarea principiului accesorium
sequitur principale, va respinge aceasta cerere ca neintemeiata.

Etichete: