Top

Majorare pensie de intretinere

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 14600 (03.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  minori

Prin sentinta civila nr. 14600/3.12.2008, instanta a admis în parte actiunea reclamantei P.V.A. în contradictoriu cu pârâtul B.C., dispunând majorarea pensiei de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorului B. A. – F. si respingând capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata pensiei restante, ca fiind lipsit de interes.
Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 188/2004 a judecatoriei Iasi pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întretinere lunara în favoarea minorului, cuantumul stabilit, de 55 lei fiind insuficient pentru a asigura scopul în care a fost stabilita pensia, si dispunând majorarea obligatiei de întretinere proportional cu cresterea salariului minim pe economie, reclamanta nefacând dovada unor venituri superioare ale pârâtului.
Cu privire la capatul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la plata pensiei restante, instanta a invocat exceptia lipsei de interes a reclamantei în promovarea cererii, exceptie pe care a admis-o pentru urmatoarele considerente:
Sentinta civila nr. 188/2004 a judecatoriei Iasi constituie titlu executoriu si poate fi pusa în executare de catre reclamanta, aceasta neavând nevoie de un al titlu pentru a-si putea realiza creanta împotriva pârâtului, punerea în executare a hotarârii fiind la latitudinea reclamantei si de competenta executorului judecatoresc.
Câta vreme pentru exercitarea actiunii civile reclamanta trebuie sa justifice un interes, un folos practic conferit de solutia eventual pronuntata de instanta, s-a apreciat ca lipsit de interes acest al doilea capat de cerere, reclamanta având deschisa calea executarii silite.

Tags: ,