Top

Pensie intretinere majorare

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.887

Prin cererea înregistrata la nr….. din …, reclamanta ….. domiciliata în …., în calitate de reprezentanta legala a minorului …. a chemat în judecata pe pârâtul …., cu acelasi domiciliu, pentru a se dispune majorarea pensiei de întretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civila nr. … a ….

În motivarea succinta a cererii, reclamanta a aratat ca în prezent, atât nevoile minorului cât si veniturile pârâtului au crescut.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar urmatoarele înscrisuri: copia sentintei civile nr….din .. a …, copia certificatului de nastere seria …nr…. (filele …).

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întretinere în functie de veniturile realizate de pârât.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat în fata instantei, pentru a propune probe.

S-au solicitat din oficiu si s-au depus la dosarul cauzei relatii cu privire la venitul net obtinut de pârât prin adresa nr…. eliberata …. (fila …).

Analizând actele dosarului, instanta retine ca prin sentinta civila cu nr…. a …, pârâtul a fost obligat sa-i plateasca minorului …., pensie de întretinere pâna la vârsta majoratului, în cuantum de …. de lei din venitul lunar net obtinut de pârât.

Având în vedere ca potrivit dispozitiilor art.94 C.familiei, întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora cuantumul obligatiei de întretinere în functie de aceste criterii, instanta constata întemeiata actiunea reclamantei, urmând a o admite si va dispune majorarea pensiei de întretinere stabilita prin sen.civ.nr…. a …, în sarcina pârâtului si în favoarea minorului .., nascut la …, de la … de lei, la …. de lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorului.

Etichete: