Top

Ordinea solutionarii exceptiilor. Exceptie de necompetenta teritoriala si exceptia de netimbrare a cererii de chemare in judecata.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI.

Dosar nr. 11481/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10819/09 Noiembrie 2009

TITLU: Ordinea solutionarii exceptiilor. Exceptie de necompetenta teritoriala si
exceptia de netimbrare a cererii de chemare in judecata.

Prin actiunea înregistrata la Judecatoria Iasi sub nr. 11481/245/2009,
reclamantul M. V. a solicitat anularea contractului de partaj voluntar autentificat sub
nr. XXX/2008, a actului de dezmembrare autentificat sub nr. XXX/2008 precum si a
contractului de constituire a dreptului de uz autentificat sub nr. XXX/2008.
În motivarea actiunii, asa cum a fost completata si precizata, reclamantul
sustine ca, înscrisurile a carora anulare o solicita, pe motiv de ingratitudine, nu au
fost respectate nici o clipa de catre pârâta si de catre sotul acesteia, împotriva carora a
formulat plângeri penale pentru mai multe infractiuni, detaliind pe larg faptele celor
doi .
Cererea a fost timbrata cu 11 lei taxa timbru si 0,45 lei timbru judiciar, astfel ca,
la termenul din 22.06.2009, instanta, în baza art. 2 alin 11 din Legea nr. 146/1997
modificata si completata privind taxele judiciare de timbru a stabilita taxa de timbru
la suma de 1838,9 lei si timbru judiciar de 5 lei, punând în vedere reclamantului sa
achite diferenta de taxa timbru .Împotriva acestei masuri, reclamantul a formulat
cerere de reexaminare respinsa ca tardiva prin Încheierea din 21 Octombrie 2009 .
Ulterior, reclamantul a invocat exceptia necompetentei teritoriale, aratând ca
instanta competenta este Judecatoria Pascani, deoarece imobilele ce fac obiectul
actelor atacate se afla în raza teritoriala a acestei instante, iar la data de 05.11.2009 a
solicitat suspendarea cererii întrucât nu se poate prezenta în instanta .
La termenul din 09.11.2009, instanta, constatând ca obligatia reclamantului nu
a fost îndeplinita, instanta a ramas în pronuntare pe exceptia insuficientei timbrari a
cererii si pe exceptia necompetentei teritoriale.
Exceptia insuficientei timbrari actiunii, este întemeiata, motiv pentru
care instanta o va admite în consecinta .
În primul rând, în opinia instantei, în cazul în care se ridica atât exceptia de
necompetenta cât si exceptia netimbrarii actiunii, primeaza exceptia netimbrarii,
deoarece instanta nu ar putea pune în discutia partilor alte probleme legate de
solutionarea cauzei cu care este investita, înainte de a fi platite taxele de timbru,
deoarece aceasta vizeaza chiar legalitatea investirii sale .
Pentru aceste considerente, urmeaza ca instanta sa solutioneze în primul rând
exceptia insuficientei timbrari a actiunii .
Potrivit art. 2 lit. d din Legea nr. 146/1997 modificata si completata privind
taxele judiciare de timbru : „Actiunile si cererile evaluabile în bani se taxeaza astfel : d)”
între 3.879,01 lei si 19.395,00 lei 316 lei + 6% pentru ce depaseste 3.879 lei” iar art. 20 alin
1 din acelasi act normativ prevede ca :” taxele judiciare de timbru se platesc anticipat”.De
asemenea, art. 2 alin 11 din Legea nr. 146/1997 stipuleaza : „(1^1) Dispozitiile alin. (1) se
aplica în mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea
sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei
sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor în situatia
anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea
nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial” .
Totodata, art. 20 alin 3 din Legea nr. 146/1997 modificata si completata si art.
35 alin 5 Ordinul 760/1999 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 146/1997 modificata si completata privind taxele judiciare de timbru
prevede ca ” neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu
anularea actiunii sau cererii”.
Având în vedere ca, în speta de fata, reclamantul nu s-a conformat solicitarii
instantei si a obligatiei legale de plata a taxei de timbru, pâna la ramânerea în
pronuntare a dosarului, având cunostinta de lipsurile cererii ( ce i-au fost aduse la
cunostinta înca din 22.06.2009, si împotriva carora a si formulat cerere de
reexaminare), coroborând cu dispozitiile legale mentionate mai sus, urmeaza ca
instanta sa dispuna anularea cererii ca insuficient timbrata.
În ceea ce priveste cererea de suspendare, instanta nu poate lua act de aceasta,
întrucât obligatia de plata a taxei de timbru este prioritara, astfel ca neplata acesteia
face ca instanta sa nu fie legal investita si este obligata sa se pronunte cu privire la
timbraj .
Pe de alta parte, fata de solutia adoptata fata de exceptia insuficientei timbrari,
nu se mai impune discutarea exceptiei necompetentei teritoriale .
În ceea ce priveste calea de atac, instanta retine dispozitiile obligatorii ale
Deciziei nr. 32/09.06.2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, potrivit
carora „sunt evaluabile în bani litigiile civile si comerciale având ca obiect
constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitatii,
anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale,
indiferent daca este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situatiei
anterioare” astfel ca, prezenta sentinta urmeaza a fi data cu recurs, având în vedere
faptul ca reclamantul solicita anularea contractului de partaj voluntar autentificat sub
nr. 437/11.06.2008, a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 436/11.06.2008
precum si a contractului de constituire a dreptului de uz autentificat sub nr.
438/11.06.2008.

Etichete: