Top

Contestatie la executare. Invocata exceptia anularii cererii ca insuficient timbrata.

Prin sentinta comerciala nr.1897 din 19 iunie 2008 a admis exceptia de insuficienta timbrare a contestatiei la executare formulata de SC S C SRL si pe cale de consecinta a anulat contestatia la excutare .

Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul acestei instante la data de 9.05.2008 , sub nr. 2752 / 312 / 2008 , contestatoarea SC S C SRL a chemat în judecata SC COM S SRL privind executarea silita a sentintei comerciale nr. 2581 / 21.11.2007 pronuntata de Judecatoria Slobozia , în dosarul nr. 5033 / 312 / 2007 , ramasa definitiva si irevocabila si investita cu formula executorie,solicitând admiterea contestatiei , anularea formelor de executare si obligarea intimatei la restituirea taxei de timbru in valoare de 183 lei , consemnata si a cheltuielilor de judecata efectuate cu acest proces , precum si suspendarea executarii silite pana la ramanerea definitiva si irevocabila a contestatiei la executare .

In motivarea contestatiei se arata ca prin somatia de plata nr. 32 din 21.02.2008 , potrivit art 387 – 411 C.proc . civ , le –a fost pus in vedere sa se conformeze prevederilor din titlul executoriu , respectiv sentinta comerciala nr. 2581 / 21.11.2007 , sa se achite suma de 10681 ,07 lei , reprezentând contravaloare marfa , dar si achitarea cheltuielilor de judecata si de executare .

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Prin contestatia la executare formulata , contestatorul a solicitat practic anularea formelor de executare motivat de faptul ca sumele comunicate de intimata prin cele doua acte de executare au fost achitate partial ,urmând ca in termenl cel mai scurt sa achite si diferenta , pâna la concurenta sumei la care a fost obligata prin sentinta comerciala nr 2581 / 21.11.2007 in dosarul nr. 5033 / 312 / 2007 al Judecatoriei Slobozia .

Potrivit art.137 alin.(1) C.proc.civ., instanta se va pronunta mai intâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

Astfel,asupra exceptiei de netimbrare a cererii de fata, instanta retine urmatoarele:

Astfel, potrivit inscrisurilor depuse la dosar , instanta retine ca valoarea debitului contestat este de 10681, 07 lei , astfel incât în cauza , au facut a fi incidente prevederile art 2 alin 2 rap la art 2 alin 1 lit c din Legea 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru si art 3 alin 2 din OG 32 / 1995 privind timbrul judiciar .

Asa cum se poate vedea din actele dosarului , contestatoarea a depus , cu titlu de taxa de timbru , platita cu chitanta nr. AA 285 362 / 8.05.2008 uma de 19 lei , fara a achita timbru judiciar . Desi , face afirmatia in contestatia formulata ca solicita restituirea taxei de timbru in suma de 183 lei , la dosar nu a existat o chitanta din care sa reiasa ca a fost consemnata aceasta suma

In aceste conditii , se prevede ca :” În cazul contestatiilor la executare silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit , când acest debit este mai mic decât valoarea bunului urmarit . Taxa aferenta actiunii în contestatie ,, nu poate depasi 194 lei , indiferent de valoarea contestata”.

In temeiul disp.art.20 alin.(1) din Legea nr.146/1997 „taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.”

Vazand disp.alin.(2) al art.20 din Legea nr.146/1997, instanta a pus in vedere contestatorului sa achite suma datorata pana la termenul de judecata din data de 19.06. 2008, asa incat neîndeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea cererii (art.20 alin.3 din lege).

Potrivit art.9 alin.2 din OG nr.32/1995 privind timbrul judiciar, aceste dispozitii se aplica si in materia timbrului judiciar.

Alin.(2)al art.20 din Legea nr.146/1997 se refera la faptul ca, daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, in momentul inregistrarii cererii, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la „primul termen de judecata.”, lucru realizat de catre instanta si asupra careia contestatorul nu s- a conformat .

Având in vedere elementele mai sus amintite , instanta va admite exceptia de netimbrare a cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta si va dispune anularea acesteia in temeiul disp.art.20 din Legea nr.146/1997.

Etichete: