Top

Minori si familie

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul X/189/18.11.2010, reclamantul D I a chemat in judecata pe paratele D C si P O, solicitand partajarea in cote de 1/2 a bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei cu parata D C si indicate in cerere.

In motivarea in fapt, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu parata D C, cu care a locuit in apartamentul mamei paratei, P O.

A mai aratat ca impreuna cu parata D C au cumparat paratei P O o garsoniera in mun. B, str.X, blocul X, ap.X, iar la imobilul situat in mun. B, str.X nr.6, bl. X, sc.C, ap.44 au realizat imbunatatiri. Precizeaza ca aceste imbunatatiri compun masa bunurilor partajabile, la care se adauga pretul garsonierei din blocul X.

A mai solicitat si partajarea bunurilor comune mobile, pe care urmeaza sa le precizeze.

Cererea nu a fost timbrata.

La data de 11.01.2011, reclamantul a depus cerere de acordare a ajutorului public judiciar, care a fost solutionata de instanta prin incheierea din data de 25.02.2011, fiind admisa in parte cererea, in sensul platii esalonate a taxei judiciare de timbru datorate.

Paratele au formulat intampinare, iar parata P C (fosta D) a formulat si cerere reconventionala, solicitand partajarea bunurilor comune in cota de 80% pentru parata – reclamanta si 20% pentru reclamantul-parat.

La termenul din 05.04.2011 instanta a constatat ca reclamantul nu a achitat nici una dintre cele 10 rate stabilite de instanta a fi achitate si care reprezinta taxa judiciara de timbru aferenta cererii de partaj.

Reclamantul a precizat ca nu a primit incheierea prin care s-a dispus plata esalonata a taxei de timbru, dar ca a primit doar intampinarea si cererea reconventionala formulate de parata.

Instanta, fata de cele retinute, a invocat exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata, aceeasi exceptie fiind invocata si de Parata P C.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Referitor la exceptia netimbrarii, care se solutioneaza cu prioritate, conform art. 137 din Codul de procedura civila, instanta apreciaza ca este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru trebuie achitate anticipat sau pana la termenul de judecata acordat de instanta de judecata in vederea platii.

Alin. 3 din Legea nr. 146/1997 reglementeaza sanctiunea ce intervine in cazul neindeplinirii obligatiei de plata a taxelor judiciare de timbru pana la termenul stabilit si anume, anularea actiunii sau a cererii.

Instanta, prin incheierea din 25.02.2011, care este executorie, a admis in parte cererea de ajutor public a reclamantului si a dispus plata esalonata a taxei judiciare de timbru in cuantum de 3.071 lei, in 10 rate lunare, a cate 307,10 lei, pana la data de 30 a fiecarei luni.

Incheierea, desi este irevocabila, a fost comunicata reclamantului tocmai in ideea de a cunoaste la timp dispozitiile instantei si de a se conforma. Exista la fila 48 din dosar dovada comunicarii atat a acestei incheieri, cat si a intampinarii si cererii reconventionale formulate de parata P C. Actele respective au fost comunicate la adresa data de reclamnant in cererea de chemare in judecata, ca domiciliu ales.

Faptul ca avocatul care s-a prezentat in instanta, fara a depune imputernicire avocatiala la dosar, nu a inteles sa reprezinte interesele reclamantului, intocmai cum prevede Legea nr.51/1995 si Statutul avocatului, stabilind domiciliul procesual al reclamantului la cabinetul sau si nefacandu-i cunoscut reclamantului toate actele primite de la instanta pe numele reclamantului, nu impiedica instanta sa aplice prevederile legale ale Legii nr.146/1997. Aspectele relevate tin exclusiv de relatia dintre avocat si clientul sau.

De asemenea, instanta are in vedere ca reclamantul cunostea faptul ca cererea de chemare in judecata trebuie timbrata si avea interesul sa urmareasca modul de solutionare a cererii de ajutor public, or acesta a stat in pasivitate. Potrivit art.129 alin.1 Cod procedura civila, ,,partile au indatorirea ca, in conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. De asemenea, ele au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art. 723 alin. 1 (n.s. cu buna-credinta), precum si sa-si probeze pretentiile si apararile”.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, precum si prevederile art. 20 din Legea nr. 146/1997, instanta va admite exceptia netimbrarii actiunii formulate, pe care, in consecinta, o va anula.

In ceea ce priveste renuntarea paratei P (fosta D) C la judecarea cererii sale reconventionale, instanta va lua act, conform art. 246 Cod procedura civila.

Etichete: