Top

Competenta tribunalului de a solutiona cererile având ca obiect plata venitului lunar de completare în baza O.U.G. nr. 8/2003. Obligatia de plata a acestui venit de completare prevazut de O.U.G. nr. 8/2003

Sentinta civila nr .406 din 12.03.2008 a Tribunalului Iasi

Prin aceasta sentinta Tribunalul Iasi a admis actiunea formulata de reclamanta I. M. cu pârâta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi si a obligat pârâta sa achite reclamantei venitul luna de completare potrivit O.U.G. nr. 8/2003.
Initial , prin sentinta civila nr. 1899/30.11.2005 pronuntata de Tribunalul Iasi s-a declinat in favoarea Judecatoriei Iasi competenta de solutionare a actiunii formulate de reclamanta I. M. in contradictoriu cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Forte de Munca Iasi, având ca obiect obligarea paratei sa-i plateasca venitul lunar in completare, cuvenit in baza O.U.G. nr.8/2003 retinându-se ca litigiul nu este un conflict de munca si nu poate atrage competenta in prima instanta a Tribunalului.
Curtea de Apel Iasi a retinut ca aceasta cauza îsi are izvorul in raportul juridic de munca, astfel încât litigiul este un conflict de munca, iar competenta materiala a solutionarii acestuia revine Tribunalului, conform art.2 pct.1 lit.c Cod procedura civila – Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale.
Cauza a fost reînregistrata pe rolul Tribunalului Iasi – complet specializat în materia conflictelor de munca si asigurari sociale sub nr. 865/99/25.02.2008.
Pe fond , s-a retinut ca reclamanta I. M. a fost concediata prin decizia T.C. 1/2/638 din 23.09.2003 emisa de S.C. T. S.A.
Potrivit art. 1 si 2 din decizie, concedierea a avut ca temei în drept art. 35 lit. c, art. 65 alin. 1 si art. 68 din Legea n. 53/2003 Codul muncii, motivele concedierii fiind dificultatile economice, restructurarea si reorganizarea activitatii societatii.
Art. 4 din decizie prevede ca salariata concediata beneficiaza de prevederile OUG 8/2003.
Incidenta acestui caz normativ asupra reclamantei la data concedierii nu este contestata de pârâta si rezulta din înscrisurile cauzei.
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 8/2003 privind stipularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele disponibilizate – inclusiv în perioada emiterii deciziei de concediere în speta – ca urmare a restructurarii sau reorganizarii societatilor prevazute de actul normativ, beneficiaza de indemnizatii de somaj, precum si de un venit lunar de completare.
Textul prevede de asemenea criteriile pentru stabilirea cuantumului venitului în completare, conditiile de vechime în munca a salariatului disponibilizat, data de la care si durata pentru care se acorda venitul lunar în completare.
Potrivit art. 6 alin. 4 din O.U.G. 8/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care se pensioneaza conform legii în perioada prevazuta de art. 2 alin. 2 pentru acordarea venitului lunar în completare, beneficiaza, pâna la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit în conditiile art. 2 alin. 1.
Prin urmare, împrejurarea ca reclamanta beneficiaza cu începere de la 10.10.2003, de o pensie pentru limita de vârsta nu reprezinta, potrivit legii, un impediment în acordarea venitului în completare.
Cât priveste cea din urma aparare formulata de pârâta, comunicata si reclamantei prin adresa nr. 7406/2005, ca raspuns la petitie înregistrata, anume aceea ca nu se pot efectua plati restante pentru ca reclamanta nu îndeplineste conditia de a fi lucrat 12 luni în ultimele 24 luni, prevazuta de Legea nr. 76/2002, Tribunalul constata ca este neîntemeiata, neavînd legatura cu cauza.
Legea nr. 76/2002 reglementeaza sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prevazând la art. 34 alin. 1 lit. a ca indemnizatia de somaj se acorda sub conditia, printre altele, a existentei unui stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni premergatoare datei înregistrarii cererii.
Dispozitia nu se aplica însa venitului lunar în completare prevazut de OUG nr. 8/2003, iar pretentia concreta dedusa judecatii nu vizeaza acordarea ajutorului de somaj, ci a venitului în completare.
Aceasta sentinta a fost mentinuta prin decizia nr. 571 din 26 septembrie 2008 a Curtii de Apel Iasi, care a retinut ca venitul de completare are un alt regim juridic decât indemnizatia de somaj.

Etichete: