Top

2. SALARII COMPENSATORII PREVAZUTE DE O.U.G. NR. 8/2003. CONDITII DE ACORDARE. NEINCIDENTA IN CAUZA A PREVEDERILOR ART. 20 ALIN. 1 DIN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

Prin sentinta nr. 679 din 28 martie 2005 a Tribunalului Botosani – Sectia civila s-a admis actiunea reclamantei B.M. si a obligat parata S.C. „S” SA Dorohoi la plata diferentei de salariu pe luna octombrie 2004, precum si la plata a 3 salarii brute prevazute de art. 20 alin. 1 din contractul colectiv de munca. S-a respins, ca nefondata, actiunea reclamantei in contradictoriu cu paratul Sindicatul Liber al Sticlarilor.

Cu prilejul judecarii recursului declarat impotriva sus-mentionatei sentinte de catre parata S.C. „S” SA Dorohoi, curtea a retinut urmatoarele:

Este de necontestat faptul ca in momentul disponibilizarii reclamantei, parata recurenta, ca urmare a dificultatilor economice, se afla in perioada de administrare speciala, motiv pentru care cele 3 salarii compensatorii pretinse de reclamanta, precum si de catre alte persoane disponibilizate, nu puteau sa fie suportate din fondurile unitatii parate din cauza imposibilitatii de plata a acestora. Pentru aceste ratiuni a fost inserata in mod expres si neechivoc clauza din art. 20 alin. 1 teza a III-a din contractul colectiv de munca, potrivit careia, in perioada de administrare speciala personalul disponibilizat nu beneficiaza de salarii compensatorii.

Drept urmare, cum corect a aratat parata in motivarea recursului, in aceasta ipoteza drepturile banesti pretinse de reclamanta nu pot fi acordate decat in temeiul art. 1 si urm. din O.U.G. nr. 8/2003, potrivit carora salariatii disponibilizati prin concediere colectiva beneficiaza de protectie sociala, prin acordarea de drepturi banesti compensatorii din fondul bugetului asigurarilor de stat.

Asa fiind si cum clauzele stabilite de comun acord intre salariati si angajatori in contractele colective de munca sunt obligatorii pentru ambele parti, neputand fi anulate prin hotarari judecatoresti, curtea, prin decizia nr. 421 din 6 septembrie 2005 a Sectiei conflicte de munca si asigurari sociale, avand in vedere prevederile art. 312 alin. 1 raportat la art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, a admis recursul si a modificat sentinta recurata in sensul respingerii capatului de cerere privind plata salariilor compensatorii, cu mentinerea celorlalte dispozitii ale sentintei.

Etichete: