Top

Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

Prin decizia comerciala nr. 157/14.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de recurenta D.G.F.P. B, a fost admis recursul declarat de D.G.F.P. B impotriva sentintei civile nr. 10387/30.09.2008 a Judecatoriei Iasi, sentinta pe care modificata in tot, in sensul respingerii pentru lipsa calitatii procesuale pasive a cererii de chemare in garantie formulata de BR SA in contradictoriu cu D.G.F.P. B.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca in mod gresit prima instanta a admis actiunea formulata de reclamantul BR SA in contradictoriu cu DGFP B, fara sa observe faptul ca parata nu are calitate procesuala pasiva, exceptia invocata de recurenta fiind fondata.
Astfel potrivit art.60 c.pr.civ partea poate sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte, in cazul cand ar cadea in pretentii cu o cerere in garantie sau in despagubiri. În cauza nu exista nici un fel de raport intre cele doua parti care sa ii permita reclamantei sa se indrepte impotriva chematei in garantie. Faptul ca aceasta a cazut in pretentii sale nu are nici un fel de legatura cu D.G.F.P, aceasta nefiind parte in vreun contract si neexistand vreo obligatie legala sau contractuala in temeiul careia ar putea raspunde in situatia in care actul de adjudecare a fost anulat. Faptul ca aferent respectivului pret s-a achitat TVA, este consecinta fireasca a obligatiei fiscale nascute in sarcina contribuabilului. Daca acesta apreciaza ca nu ar mai datora aceasta taxa, intrucat actul juridic care a generat aceasta obligatie a fost anulat are la dispozitie o alta procedura potrivit dispozitiilor art. 117 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ce instituie o procedura speciala in ceea ce priveste restituirea sumelor de la bugetul statului.
Prin urmare, avand in vedere ca prin calitate procesuala se intelege titlul sau modul in care o persoana participa in raportul juridic, indreptatind-o sa fie parte in proces, iar calitatea procesuala pasiva presupune existenta identitatii intre persoana paratului si cel obligat in cadrul aceluiasi raport juridic, fata de cele mentionate, Tribunalul urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a institutiei si sa modifice hotararea instantei de fond in sensul respingerii actiunii ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Fata de considerente aratate mai sus, in baza art. 312 c. pr.civ raportat la art 304 pct 9 c.pr.civ, apreciind ca solutia primei instante nu este legala si temeinica tribunalul urmeaza sa admita recursul declarat de D.G.F.P. B impotriva sentintei civile nr10387/30.09.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta pe care o modifica in tot in sensul ca respinge pentru lipsa calitatii procesuale pasive cererea de chemare in garantie formulata de BR SA in contradictoriu cu DGFP B.

Etichete: