Top

Anulare sancţiune disciplinară medic. Nerespectarea procedurii de cercetare disciplinară. Sancţiune

Prin sentinta nr. 295/CA/2.04.2009 a fost admisa actiunea formulata de reclamantul V.V. in contradictoriu cu paratii B. P. , medic la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi din Iasi , si Colegiul Medicilor din Romania – Comisia Superioara de Disciplina , a fost anulata decizia nr. 7/9.02.2007 emisa de paratul Colegiul Medicilor din Romania – Comisia Superioara de Disciplina si s-a dispus obligarea paratului Colegiul Medicilor din Romania – Comisia Superioara de Disciplina sa solutioneze reclamatia formulata de V. V. impotriva paratului B. P. in conditii de legalitate .
S-a retinut ca prin actul atacat Colegiul Medicilor din Romania – Comisia Superioara de Disciplina a respins reclamatia formulata deV.V. si a stins actiunea disciplinara pornita impotriva medicului B. P. , in temeiul art. 114 lit. a din Statului Colegiului Medicilor din Romania..
Comisia Superioara de Disciplina a constatat ca aspectele prezentate in reclamatie si deduse judecatii forului disciplinar vizeaza conduita terapeutica si atitudinea deontologica ale medicului intimat, ceea ce face de jure obiectul cercetarii disciplinare.
Comisia Superioara de Disciplina a folosit in argumentarea deciziei sale opiniile stiintifice din literatura medicala de specialitate, expertiza care constata din analiza medicala a cazului ca atitudinea diagnostica preoperatorie privind necesitatea reviziei endoprotezei de sold precum si postoperatorie privind recuperarea functionala si tratamentul complicatiei survenite a fost corecta.
In concluzie, nu exista nici o abatere de la schema terapeutica codificata in cazul afectiunilor de care sufera reclamantul .
Comisia Superioara de Disciplina a mai consemnat ca si-a insusit concluziile expertizei ca element si argument de formare a convingerii si analizand inscrisurile medicale folosite ca proba si documentele retinute in solutionarea cauzei, ca masuri de cercetare a faptei si , dupa administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, a constatat ca faptele si imprejurarile sesizate nu au constituit abatere de la buna practica medicala.
Avand in vedere dispozitiile procedurale din Regulamentul organizarii si desfasurarii activitatii comisiilor de disciplina si Statutul Colegiului Medicilor din Romania, instanta a retinut ca audierea medicului impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara este obligatorie, completul de judecata urmand a proceda la convocarea acestuia.
De asemenea, completul respectiv urmeaza a decide daca si la ce data va fi audiata persoana care a facut sesizarea, daca fata de natura cauzei este necesara efectuarea unei expertize, faptele hotarate fiind consemnate in procese verbale de sedinta.
In cauza medicul B. P. a fost convocat pentru audiere, insa acesta a instiintat paratul ca nu se poate prezenta in data de 14.12.2006 pentru a-si exprima punctul de vedere, invocand participarea la un curs de supraspecializare in domeniul medical in care activeaza, aratand ca se pune la dispozitia paratului pentru o noua convocare .
Ulterior nu au fost respectate dispozitiile procedurale prev. de art. 112 si 114 din Statut, in sensul ca nu a mai fost convocat medicul pentru audiere si nici nu s-a intocmit un proces verbal pentru a justifica acest fapt.
De asemenea, in cauza nu s-a intocmit un proces verbal din care sa rezulte ca a fost examinata oportunitatea audierii reclamantului V.V. in calitate de persoana care a formulat sesizarea, daca este nevoie sa fie consultate anumite documente sau alte inscrisuri, daca se impune efectuarea unei expertize, conform art. 23 alin. 1 lit. a, c, d, alin. 2 cu referire la art. 30 din Regulamentul organizarii si desfasurarii activitatii Comisiilor de disciplina.
Instanta a mai constatat ca in motivarea deciziei atacate de reclamant se retine insusirea de catre Comisia Superioara de Disciplina a concluziilor „expertizei” care a stabilit ca nu exista nici o abatere a medicului cercetat de la schema terapeutica codificata in cazul afectiunilor pe care le prezinta reclamantul.
In fapt insa, la dosar a fost depus un material continand concluziile unui doctor in stiinte medicale (medic primar ortoped), material care insa nu echivaleaza cu efectuarea unei expertize.
Sub acest aspect instanta a mai constatat ca reclamantului i s-a adus o vatamare a drepturilor sale prin aceea ca , nefiind convocat pentru a fi ascultat, nu si-a putut exprima motivele pentru care, in cadrul procedurii cercetarii disciplinare a medicului B. P., se justifica examinarea sa in cadrul unei expertize , pentru a se putea clarifica in mod obiectiv si fara dubiu aspectele legate de corectitudinea tratamentului medical.
De asemenea, Comisia Superioara de Disciplina a invocat in motivarea deciziei nr. 7/2007 opinii stiintifice din literatura medicala de specialitate pe care insa nu le-a prezentat cu precizarea relevantei in solutionarea cauzei, precum si „inscrisurile medicale” si „documentele retinute in solutionarea cauzei”, fara a le individualiza, pentru a se putea verifica in concret care au fost probele pe care s-a intemeiat decizia respectiva, desi indicarea acestora este obligatorie conform art. 115 lit. d din Statut.

Etichete: