Top

Legea nr. 64/1995. Antrenarea răspunderii personale a administratorului societăţii debitoare. Competenţă.

Procedura reorganizării judiciare a SC „BETA” SRL Bârlad a fost deschisă prin încheierea nr. 239/F din 7 noiembrie 2001, la cererea creditoarei S.C. „GAZEX TRADE” SRL Oradea, ea fiind administrată conform prevederilor Legii nr. 64/1995, ce a fost republicată în temeiul art. XI din legea nr. 99/1999.

În conformitate cu dispoziţiile art. 124 din actul normativ citat sub imperiul căruia s-a deschis şi s-a administrat procedura iniţiată contra debitoarei SC „BETA” SRL Bârlad, competenţa de a dispune ca parte din pasivul societăţii cu răspundere limitată, ajunsă în încetare de plăţi, să fie suportat de către membrii organelor de conducere, aparţine tribunalului şi nu judecătorului sindic.

Având în vedre că, în conformitate cu dispoziţiile art. IV (1) din O.G. nr. 38/2002, procedurile deschise până la data intrării în vigoare a menţionatei ordonanţe vor continua să fie administrate şi lichidate conform prevederilor legale în vigoare, anterioare modificărilor şi completărilor adese Legii nr. 64/1995 prin O.G. nr. 38/2002, rezultă că toate hotărârile pronunţate de judecătorul sindic, în partea referitoare la angajarea răspunderii personale a administratorilor pentru pasivul societăţii debitoare au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a normelor de competenţă, trebuind a fi considerate nule.

În temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul creditoarei a fost admis, în sensul casării hotărârilor judecătorului sindic în partea referitoare la soluţionarea cererii de angajare a răspunderii personale a administratorilor societăţii debitoare şi trimiterii ei spre competentă soluţionare Tribunalului Vaslui, care se va pronunţa, printr-o singură hotărâre, asupra acţiunii intentate tuturor persoanelor indicate de către creditori ca fiind răspunzătoare de aducere societăţii debitoare în stare de încetare de plăţi, în condiţiile de reglementare sub care procedura a fost administrată şi lichidată.

Decizia comercială nr. 248/14.06.2004 .

Etichete: