Top

Legea nr. 64/1995. Antrenarea răspunderii personale a administratorului societăţii debitoare. Competenţă.

În cauză, deschiderea procedurii falimentului a avut loc prin sentinţa civilă nr. 191/F/24.10.2000, dată la care se aflau în vigoare dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 64/1995 în forma iniţială, potrivit căruia „Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul societăţii pe acţiuni sau al societăţii cu răspundere limitată, ajunsă în încetare de plăţi, să fie suportat de către membrii organelor de conducere ”, dispoziţie în vigoare şi la momentul pronunţării încheierii de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale din 9 martie 2004, faţă de dispoziţiile art. IV din O.G. nr. 38/2001.

Cum, în speţă, în mod eronat şi acest capăt de cerere a fost soluţionat de judecătorul sindic, iar nu de tribunal, curtea a procedat la admiterea recursului, cu consecinţa casării în parte a încheierii 290/F/4 decembrie 2001 şi a celei din 9 martie 2004, dispunând trimiterea cauzei Tribunalului Vaslui pentru competenta soluţionare a capătului de cerere ce are ca obiect antrenarea răspunderii personale a administratorului S.C. ATHOS SRL Bârlad pentru pasivul societăţii.

Decizia comercială nr. 260/21.06.2004.

Etichete: