Top

Daune morale şi materiale

Contestatorul a solicitat obligarea unităţii, între alte capete de cerere la plata daunelor materiale (500.000.000 lei dobândă, diferenţă împrumut) şi morale (1.500.000.000 lei ) ca urmare a încetării contractului individual de muncă în temeiul art. 65 Codul muncii, acordate de instanţa de fond. Curtea constată că în cauză nu a avut loc o desfacere nelegală a contractului de muncă, emiterea deciziei fiind determinată de o situaţie obiectivă existentă, fiind respinsă contestaţia împotriva măsurii concedierii.

Încheierea contractului de împrumut nu este consecinţa faptei ilicite a unităţii, contestatorului nu i s-a cauzat un prejudiciu prin încălcarea unei obligaţii legale, daunele morale nu pot fi acordate, acestea reprezentând suferinţă sau neplăceri de ordin fizic şi psihic cauzate în speţa salariatului. În cauză nu este făcută dovada faptei ilicite a unităţii, element component a răspunderii patrimoniale a angajatorului.

Decizia civilă nr. 809/02.12.2004

Etichete: