Top

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. DAUNE MORALE. ADMISIBILITATE.

Intârzierea în actualizarea pensiei de serviciu şi calculul greşit al cuantumului acesteia au provocat contestatoarei un prejudiciu, determinând-o pe aceasta să adreseze numeroase petiţii şi să întreprindă numeroase demersuri la care intimata nu a fost receptivă, prejudiciu care nu poate fi reparat decât prin admiterea în totalitate a capătului de cerere vizând obligarea la plata daunelor morale pentru suma de 50.000.000 lei ROL.

decizia civilă nr. 755/22.09.2005 Curtea de Apel Bacău

Etichete: