Top

Dezbaterea succesorală. Competenţă.

Dispoziţia înscrisă în art. 14 Cod procedură civilă are caracter derogator de la regula comună, înscrisă în art. 5 Cod procedură civilă, de introducere a cererii de chemare în judecată la instanţa domiciliului pârâtului.

Operaţiunile legate de procedura succesorală se îndeplinesc de instanţa în circumscripţia teritorială a căreia a avut defunctul ultimul domiciliu după distincţiile impuse de art. 14 pct. 1 – 3 Cod procedură civilă.

Toate operaţiunile privitoare la moştenire, între care şi cererea pentru anularea certificatului de moştenitor alăturată în cauză, împărţeli judiciare revine instanţei de la domiciliu, respectiv Judecătoriei Iaşi, unde a locuit la data decesului autorul părţilor.

Decizia civilă nr. 1029/18.06.2004

Etichete: