Top

Extrădare activă în vederea executării unei pedepse private de libertate

Prin sentinţa penală nr. 122/21 februarie 2006 a Tribunalului Iaşi, a fost respinsă cererea de rejudecare formulată de petentul-condamnat C.L. aflat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi în executarea pedepsei de 8 ani închisoare aplicată de aceeaşi instanţă prin sentinţa penală nr. 101/25.06.1996 rămasă definitivă prin decizia penală nr. 904/7.03.2000 a Curţii Supreme de Justiţie.

S-a reţinut că, în cursul soluţionării de fond a cauzei, inculpatul a fost legal citat dar nu s-a prezentat în faţa organelor judiciare.

Din xerocopia paşaportului, a rezultat că inculpatul a ieşit din ţară la 26 iulie 1995, după care nu a mai revenit până la extrădarea sa. Nu a rezultat ţara de destinaţie, iar din adeverinţele şi certificatele prezentate s-a concluzionat că a urmat şi absolvit cursuri de limba engleză în perioada ianuarie 1996 – martie 1996 şi 3 februarie 1997 – 27 iunie 1997.

În faza soluţionării recursului, apărătorul acestuia a invocat ca argumente pentru lipsa inculpatului existenţa unui deces în familie şi starea sa de sănătate.

La 18 ianuarie 1996 şi 20 mai 1997 au fost eliberate de către Spitalul Universitar de Psihiatrie Socola Iaşi certificate medicale, fapt ce demonstrează că la respectivele date se afla în ţară, însă s-a sustras judecăţii.

Condamnatul a solicitat în baza art. 522 ind. 1 Cod procedură penală rejudecarea cauzei invocând lipsa de apărare în cursul judecării pe fond a cauzei.

Coroborând această dispoziţie legală cu dispoziţiile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, instanţa a constatat că se poate proceda la rejudecarea cauzei dacă prin procedura de judecată iniţială s-a nesocotit dreptul la apărare a persoanei extrădate.

Or, în speţă s-a constatat că petentul s-a sustras soluţionării cauzei (neputând invoca propria sa culpă pentru a declanşa noi proceduri juridice), iar pe de altă parte a fost respectat dreptul la apărare prin îndeplinirea procedurii de citare pe tot parcursul procesului penal, precum şi faptul că a fost reprezentat de apărători desemnaţi din oficiu sau aleşi, în toate fazele procesuale.

Sentinţa a fost apelată de condamnat care a susţinut că nu a fost ascultat cu privire la faptele pentru care a fost judecat şi condamnat.

Curtea de Apel Iaşi a admis apelul declarat de C.L., a desfiinţat sentinţa şi trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Instanţa de control judiciar a reţinut că potrivit dispoziţiilor rt. 522 ind. 1 din Codul de procedură penală, în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată la cererea condamnatului, fiind aplicabile dispoziţiile art. 405-408 din Codul de procedură penală.

Potrivit art. 405 Cod procedură penală, rejudecarea cauzei se face potrivit regulilor de procedură privind judecata în primă instanţă.

Fiind învestită cu cererea de rejudecare a cauzei, instanţa de executare trebuia să procedeze conform acestui text, însă din lucrările dosarului rezultă că petentul nici nu a fost ascultat.

Nefiind audiat în nici una din fazele procesual penale şi nici în faza rejudecării, condamnatului i s-au încălcat dreptul la apărare consacrat în Constituţia României, art. 6 din Codul de procedură penală şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

(Decizia penală nr. 147/18.05.2006)

NOTĂ:

Secţiunea a IV-a – art. 522 ind. 1 a fost introdusă în Codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 468/1 iulie 2003 şi prevede că „în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă la cererea condamnatului”. Sunt aplicabile dispoziţiile art. 405-408 Cod procedură penală privind rejudecarea conform regulilor de procedură la judecata în primă instanţă (cap. II din Codul de procedură penală), cât şi administrarea de noi probe – dacă este necesar.

Aceste norme procesual penale sunt în acord cu dispoziţiile art. 69 şi art. 34 alin. 1 din legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006, în sensul că în cazul extrădării active, statul român este obligat să dea asigurări privind rejudecarea cauzei în prezenţa persoanei extrădate, susţinut de faptul că judecata s-a făcut în lipsă împotriva sa, asigurându-i garanţiile fundamentale de procedură şi de protecţie a drepturilor la apărare.

Etichete: