Top

Neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 211 C.pen. Plângere ordonanţă procuror. Imposibilitatea schimbării temeiului din art. 10 lit. a Cod procedură penală în art. 10 lit. d Cod procedură penală

(Decizia penală nr. 8/09.01.2007)

Prin sentinţa penală nr. 670/9.10.2006 pronunţată de Tribunalul Iaşi a fost respinsă plângerea petentului B.C. împotriva rezoluţiei procurorului dată în dosarul penal nr. 999/P/2005 prin care s-a confirmat propunerea organelor de cercetare de neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii de către D.G. a infracţiunii – prevăzută de art. 211 alin. 2 ind. 1 Cod penal, în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. a Cod procedură penală.

Probele administrate în cauză conduc la concluzia că în fapt a existat o acţiune de luare a unui bun de către D.G. însă fapta acestuia nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în modalitatea reclamată de petent.

Nu s-a dovedit dincolo de orice îndoială în ce mod ar fi fost ameninţat petentul, în ce ar fi constat pretinsele ameninţări pentru ca intimatul să fi rămas în posesia bunului, cu privire la care există indicii că i-ar fi aparţinut şi dacă ameninţările s-ar fi proferat în scopul prevăzut de art. 211 Cod penal.

De asemenea nu s-a evidenţiat nici scopul însuşirii pe nedrept a bunului.

S-a constatat însă că soluţia dată în cauză nu se regăseşte în situaţia de fapt reţinută.

Temeiul corect al neînceperii urmăririi penale ar fi fost art. 10 lit. d Cod procedură penală întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, atât sub aspect obiectiv, cât şi subiectiv.

Temeiul avut în vedere de procuror a fost art. 10 lit. a Cod procedură penală, în sensul că fapta nu există.

Această împrejurare nu a putut fi remediată întrucât procedura prevăzută de lege nu permite modificarea temeiului legal al soluţiei procurorului, ci doar pronunţarea unei hotărâri expres prevăzute de alin. 8 al art. 278 ind. 1 din Codul de procedură penală.

Tags: