Top

Indemnizaţie de conducere aferentă funcţiei de conducător al compartimentului informatic din cadrul instanţelor judecătoreşti

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 490 din 5 mai 2009

Prin decizia nr.490/05.05.2009, pronunţată în dosarul nr.0655/45/2008, Curtea a menţinut sentinţa civilă nr. 72 din 14.10.2008, prin care s-a admis acţiunea formulată de reclamantul C.Ş., pârâta fiind obligată la plata indemnizaţiei de conducere aferente funcţiei de conducător al compartimentului informatic începând cu data de 18.04.2008 şi în continuare, până la încetarea mandatului în această funcţie de conducere, precum şi a salariului de merit acordat pentru acest an.

Pentru a se pronunţa această soluţie s-au reţinut următoarele:

Conform art. 3 din Legea nr. 567/2004, modificat de art. I pct.14 din Legea nr. 97 din 2008 privind aprobarea O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi specialişti IT.

Ca atare, este fără echivoc faptul că, odată cu redenumirea funcţiei, prin OG nr. 100/2007 s-a modificat doar criteriul de raportare al salariului de bază, funcţia de specialist I.T. făcând parte, în continuare, din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor. De altfel, chiar textul de lege invocat de recurentă, respectiv pct.16 al art.I din Legea nr.97/2008 statuează prin teza a doua că: „ specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după caz.”

Ori, nu se poate susţine ca atât timp cat felul muncii nu s-a schimbat, aceasta fiind chiar afirmaţia recurentei, deci atribuţiile reclamantului-intimat au rămas aceleaşi, salariatul exercitând efectiv în continuare funcţia de conducător al compartimentului informatic în cadrul tribunalului, salariul acestuia poate fi practic diminuat, prin eliminarea indemnizaţiei de conducere prevăzută de art.4 din OG nr.8/2007.

În acelaşi sens, nu poate fi primit nici punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, invocat prin motivele de recurs de Curtea de Apel Iaşi şi exprimat prin adresa nr.48092/2008, conform căruia interpretarea dispoziţiilor Legii nr.97/2008 are consecinţa remunerării unui informatician-şef cu un salariu egal cu al unui informatician cu funcţie de execuţie.

Pentru aceleaşi argumente, Curtea a reţinut că reclamantului-intimat C.S. îi sunt în continuare aplicabile şi dispoziţiile art.14 din OG nr.8/2007 care reglementează acordarea salariului de merit pentru personalul auxiliar, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond prin sentinţa recurată.

Deşi atât recurenta Curtea de Apel Iaşi, cât şi Ministerul Justiţiei au considerat că nici acesta nu mai poate fi acordat specialiştilor IT, Curtea a reţinut că, din moment ce prin Legea nr.97/2008 nu a avut loc o desfiinţare expresă a funcţiilor de conducere şi nici nu au fost modificate dispoziţiile legale ce prevăd acordarea salariului de merit, ci, dimpotrivă s-a menţionat că specialiştii din domeniul informatic păstrează în continuare toate drepturile legale ale categoriei personalului auxiliar, reclamantul-intimat este îndreptăţit la acordarea acestuia.

Este reală susţinerea recurentei conform căreia o lege primează unui ordin al ministrului, în speţă Ordinului Ministrului Justiţiei nr.1483/C/2008, însă nu se poate considera că acest act administrativ a fundamentat soluţia primei instanţe. Instanţa de fond şi-a argumentat hotărârea pe dispoziţiile Codului muncii, ale Legii nr.567/2004 republicată, ale OG nr.8/2007, ale Legii nr.97/2008, subliniind doar că însuşi ordinul ce a aprobat fişa postului pentru specialiştii IT, emis la două zile după decizia contestată, face vorbire de conducătorii compartimentelor informatice ale tribunalelor şi curţilor de apel.

Etichete: