Top

PENAL: Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Analiza cerinţelor legale. Aprecierea existenţei unuia dintre cazurile de netemeinicie ale cererii. Cheltuieli de judecată.

PENAL. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Analiza cerinţelor legale. Aprecierea existenţei unuia dintre cazurile de netemeinicie ale cererii. Cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A,

Asupra cererii de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr.205/277/02.02.2009 în fond după casare inculpatul P.S.-G. a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar în temeiul art.160 ind.2 Cod procedură penală.

A susţinut inculpatul că nu mai subzistă motivele avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive întrucât ancheta penală a fost terminată şi în această situaţie nu mai poate influenţa sau zădărnici aflarea adevărului.

A mai susţinut inculpatul că a recunoscut faptele comise şi şi-a dat seama de consecinţele săvârşirii acestora, iar măsură arestării preventive constituie excepţia de la regula judecării în libertate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că cererea este neîntemeiată, având în vedere următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art.160 ind.2, alin.2 cod procedură penală, liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a împiedica inculpatul să săvârşească şi alte infracţiuni.

Instanţa reţine că inculpatul a săvârşit mai multe infracţiuni de furt calificat pe raza oraşului Râşnov, aşa după cum rezultă din conţinutul dosarului Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele nr. 835/PX1201/P/2008, ceea ce denotă o atitudine psihică negativă faţă de normele ce proteguiesc dreptul de proprietate.

Din însăşi modul de redactare al cererii de liberare provizorie, rezultă că inculpatul cunoaşte normele legale incidente în materie şi cu toate acestea a comis mai multe fapte penale, fapt ce conduce la concluzia că antecedentele şi personalitatea inculpatului fac ca riscul săvârşirii unei alte infracţiunii să subziste.

În considerarea celor mai sus expuse instanţa văzând dispoziţiile art. 160 ind. 8a, alin. 6 cod procedură penală şi art. 160 ind. 2 cod procedură penală, va respinge ca nefondată cererea inculpatului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

În baza art.160 ind.8 alin.6 cod procedură penală raportat la art.160 ind.2 cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulată de inculpatul P.S.-G.

Obligă inculpatul la plata sumei de 10 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs.

Tags: