Top

Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor afectate de capacităţile energetice. Acţiune în despăgubiri constând în contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului, pe Codul civil, art. 480, art. 565, art. 576, Legea nr. 318/2003 a energiei electrice, art. 16 din Legea nr. 13/2007

Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe durata existenţei acestora. Pentru a se reţine răspunderea civilă delictuală, întemeiată pe dispoziţiile art. 998 – 999 C.civ. , trebuie făcută dovada prejudiciului. Atingerea dreptului ori interesului unei persoane, prin ea însăşi, nu îndreptăţeşte naşterea dreptului la reparaţie, dacă printr-o asemenea atingere nici un prejudiciu nu a fost pricinuit.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 497 din 13 octombrie 2010

Etichete: