Top

Daune interese moratorii. Determinare în raport de rata inflaţiei.( I )

Prin neexecutarea la scadenţă a plăţii, furnizorul suportă un prejudiciu datorită inflaţiei, ce nu poate fi acoperit decât printr-o valoare corespunzătoare prestaţiei efectuate în favoarea pârâtei.

Reclamanta S.C. R S.R.L. a solicitat obligarea pârâtei S.C. A S.R.L. la plata de daune rezultate din reactualizarea sumei de 8.122.000 lei, pe perioada decembrie 1995 – aprilie 2000, prejudiciul fiind motivat de neexecutarea la scadenţă a obligaţiei de plată izvorâte din raporturile comerciale.

Instanţa a admis acţiunea, apreciind că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 1084 cod civil, conform cărora creditorul este îndreptăţit să primească – cu titlu de daune interese – atât pierderea suportată, cât şi beneficiul de care a fost lipsit.

Prin neexecutarea la scadenţă a plăţii, pe fondul intervenţiei inflaţiei, reclamantei i-a fost adus un prejudiciu ce nu poate fi acoperit decât printr-o valoare corespunzătoare prestaţiei efectuate în favoarea pârâtei.

(sentinţa civilă nr. 1712 COM/ 22.06.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 982/2000 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: