Top

Pretenţii

Prin sentinţa civilă nr. 258/09.02.2009 a Jud. Fălticeni, instanţa a admis cererea având ca obiect daune formulată de reclamanta SC PG DG S.R.L. Fălticeni şi a obligat pârâtul S.A. să plătească suma de 10330,90 Ron cu titlu de daune, din care 5330,90 Ron prejudiciu efectiv şi 5000 Ron prejudiciu nerealizat, precum şi plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1308 lei.

Instanţa a apreciat că societatea reclamantă a făcut dovada producerii unui prejudiciu material cert, ca urmare a suportării reparaţiilor autoturismului avariat din culpa pârâtului, precum şi dovada producerii unui prejudiciu, ca urmare a imposibilităţii de folosire a autoturismului în perioada 28.04.2007-05.05.2007.

Etichete: