Top

Prioritatea Anexei 3 la Legea 19/2000 în raport cu Anexa 9 la Ordinul 340/2001

În aplicarea prevederilor art. 41 alin. 4, art. 77 şi 167 alin. 1 din Legea 19/2000, stagiul complet de cotizare se determină potrivit Anexei 3 la Legea 19/2000, şi nu potrivit Anexei 9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 19/2000. Niciuna dintre prevederile legale menţionate, incidente în cauză, nu face trimitere la anexa 9 din Ordinul 340/2001, care cuprinde vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii, aşa cum, de exemplu, face art.167 alin. 2 din Legea 19/2000 în cazul pensiei anticipate şi anticipate parţiale, trimiţând la vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare în raport cu data naşterii.
Instanţa de fond a reţinut în mod greşit că Anexa 9 din Ordinul nr. 340 din 4 mai 2001 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă de fapt grila desfăşurată a Anexei 3 din Legea 19/2000.
Având în vedere neconcordanţele între stagiile complete de cotizare necesare contestatorului, cuprinse în cele două anexe, raportat dispoziţiilor legale menţionate, prima instanţă trebuia să dea prioritate Anexei 3 din Legea 19/2000, şi nu Anexei 9 din normele de aplicare a legii, care nu pot adăuga la lege ori contraveni acesteia.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 609 din 6 iulie 2010

Etichete: