Top

Asigurări Sociale

Prin cererea adresată acestei instanţei şi înregistrată sub nr. 2477/110/2008 la data de 07.05.2008, reclamantul B.M. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Bacău a contestat Decizia de pensionare nr.187376/28.03.2008, emisă de pârâtă, arătând că nu i s-a luat în calcul grupa a II-a de muncă.

Pentru termenul din 27.06.2008, contestatorul depune precizări

( fl.7-9) în care arată că pârâta în mod greşit a luat în calcul stagiul complet de cotizare de 33 ani şi 18 luni, în loc de 30 ani şi 4 luni, la stabilirea punctajului mediu anual precum şi vârsta standard de pensionare de 64 ani şi 10 luni, în loc de 62 ani şi 6 luni, la aprecierea datei la care contestatorul îndeplinea cumulativ cele două condiţii de pensionare pentru limită de vârstă ( stagiul de cotizare şi vârsta standard).

De asemeni, mai arată contestatorul, că pârâta nu a făcut aplicarea art.78, alin.8 din Legea nr.19/2000, neacordând-i nici o majorare a punctajului pentru stagiul realizat suplimentar, timp în care a contribuit la asigurările sociale.

În drept, contestatorul invocă dispoziţiile art.41, 77, 78 alin.8, 87 şi 167, alin.1 lit.a din Legea nr.19/2000.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, contestatorul depunând copia libretului militar (fl.71-73), Decizia nr. 815/2003 a Curţii de Apel Bacău ( fl.85-88) şi Decizia nr.19/2000 a Curţii Constituţionale

( fl.91) iar pârâta a depus întâmpinare (fl.20-23) şi anexe (fl.24-70) prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.

În cauză s-a formulat şi o cerere de intervenţie în interes alăturat de către Sindicatul AVIAS care a fost respinsă prin încheierea din 28.01.2009.

Din probele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin Decizia nr. 187376/28.03.2008 (fl.3) contestatorului i s-a stabilit o pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 19.02.2008, stabilindu-i-se un stagiu de cotizare realizat de 47 ani, 10 luni şi 17 zile, din care 30 ani, 24 zile în grupa a II-a de muncă, 8 ani,8 luni şi 13 zile, în condiţii normale de lucru, 1 an, 4 luni şi 13 zile stagiu asimilat şi 7 ani, 6 luni, un stagiu aferent grupei I şi II de muncă.

Totodată vârsta standard de pensionare de 64 ani şi 10 zile a fost redusă cu 7 ani conform art.42, tabel 1, pentru cei 3o de ani stagiu de cotizare realizat în grupa II-a de muncă.

Vârsta standard de pensionare, în conformitate cu dispoziţiile art.41 alin.2 din Legea nr.19/2000 este de 65 ani pentru bărbaţi fiind eşalonată în funcţie de data naşterii în ANEXA 9 la Ordinul 340/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.19/2000.

Astfel reclamantul născut în iulie 1949, conform certificatului de naştere ( fl.70) îndeplineşte condiţia de vârstă pentru pensionare de limită de vârstă la împlinirea vârstei de 57 ani şi 10 luni,( la data de 17.05.2007), beneficiind de o reducere de 7 ani, (conform art.42, tabel 1 din Legea nr.19/2000) aferentă perioadei de 30 ani stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă, din vârsta standard stabilită în ANEXA 9 la Ordinul nr.340/2001, pentru bărbaţii născuţi în iulie 1949, care este dec 64 ani şi 10 luni.

Faptul că anexa 3 la Legea nr.19/2000 nu poate fi aplicată de sine stătător, ea fiind detaliată în funcţie de data naşterii, în Anexa 9 la Ordinul nr.340/2001 a fost reglementat expres în Secţiunea II din Ordinul nr.340/2001, care la punctul 3 şi 4 precizează expres : „ Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt prevăzute în anexa 3 la lege, detaliată în funcţie de data naşterii în anexa nr.9 la prezentele norme.

Verificând menţiunile din buletinul de calcul (fl.25) şi comparându-le cu înregistrările din Carnetul de muncă ( fl.51-69), libretul militar

( fl.70-73) şi din fişa cu datele privitoare la activitatea în muncă (fl.26-41) se constată că i s-a luat în calcul la stabilirea stagiului total de cotizare şi perioada stagiului militar efectuat, ca stagiu asimilat.

Din raportarea menţiunilor şi a calculelor(cuprinse în documentele indicate în prealabil) aşa cum rezultă ele din probele administrate de ambele părţi, instanţa concluzionează că decizia contestată(nr. 187376/28.03.2008) este corectă şi legal, sub aspectul stabilirii stagiului total de cotizare realizat şi a vârstei standard de pensionare, că intimata la calcularea pensiei contestatorului a respectat dispoziţiile ar.41,42,77 l67 din Legea nr.19/2000 şi cele ale Ordinului nr. 340/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a respectivei legi.

În privinţa punctajului mediu anual, stabilit pentru contestator de către intimată, din analiza buletinului de calcul ( fl.25) anexă la decizia contestată, se constată că s-a stabilit un punctaj total de 60.24372 pornindu-se de la punctajul realizat de 5393507 la care s-a adăugat punctajul realizat prin contribuţia la pensia suplimentară, care s-a raportat la stagiul complet de cotizare de 34 ani şi 8 luni, rezultând un punctaj mediu de 1,73780. Este evident că nu s-a mai acordat nici un punctaj suplimentar şi că intimata Casa Judeţeană de Pensii Bacău, la calcularea pensiei pentru limită de vârstă nu a făcut aplicarea art.78, alin.8 indice 2 , care prevede că asiguraţii care după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă contribuie o anumită perioadă de timp la sistemul public de pensii, beneficiază de majorarea punctajului realizat în procent de 36% pentru fiecare an suplimentar sau de o,3% pentru fiecare lună.

Astfel contestatorul născut la 17.07.1949, îndeplineşte condiţiile de pensionare, adică vârsta de 57 ani şi 10 luni ( conform anexei 9 la Ordinul nr.34o/2001, vârsta standard de pensionare fiind de 64 ani şi 10 luni, din care s-au scăzut cei 7 ani de care beneficiază în condiţiile art.42 din Legea nr.19/2000, pentru cei 30 ani realizaţi în grupa a II-a de muncă – la data de 17.05.2007.

În privinţa stagiului complet de cotizare, acesta este de 34 ani şi 8 luni, conform aceleiaşi anexe 9 la Ordinul nr.34o/2001, iar contestatorul are menţionat în decizia contestată ( fl.3 dosar) cât şi detaliat pe categorii de condiţii în care a fost realizat, în buletinul de calcul ( fl.25) un stagiu total de cotizare realizat de 47 ani, 10 luni, 17 zile, deci cu mult peste stagiul complet de cotizare.

În aceste condiţii, contestaţia este întemeiată în parte, ea fiind fundamentată pe eroare de calcul a Casei Judeţene de Pensii Bacău, care nu a acordat acea majorare a punctajului realizat de contestator şi prevăzută de dispoziţiile art.78 alin.8 indice 2 din Legea nr.19/2000, şi ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 652/28.06.2007.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa apreciind contestaţia ca fondată, urmează ca în temeiul art.155 lit.d din Legea nr.19/2000 să o admită în parte şi să dispună anularea deciziei de pensie nr.187376/28.03.2008 şi să oblige intimata să emită o nouă decizie cu aplicarea dispoziţiilor art.78 alin.8 din Legea nr.19/2000 pentru perioada cuprinsă de la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă, respectiv 57 ani şi 10 luni şi data depunerii cererii.

Etichete: