Top

Asigurări sociale

Prin contestaţia formulata, contestatorul M.N. solicita in contradictoriu cu C.J.P. Bacău, anularea deciziei de pensionare nr. 197688/2009 întrucât nu s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 34 ani si 10 luni si nici nu s-a acordat sporul pentru contribuţia suplimentara.

Prin precizările la acţiune solicita instanţei să se pronunţe dacă prevederile art.41, 42,167 Lg 19/2000 si punctul 44 cap.” Dispoziţii transferare” din Ord. 340/2001 cu trimitere la Anexa 3 din Lg 19/2000 sunt in vigoare si in consecinţa:

Sa fie obligata intimata sa emită o noua decizie in care sa utilizeze stagiul complet de cotizare de 31 ani 2 luni, sa-i valorifice stagiul suplimentar de 2 ani cu plata retroactiva a drepturilor cuvenite de la 7.10.2009, drepturile sa-i fie recalculate cu luarea in calcul a punctului de pensie de la data emiterii noii decizii.

Acţiunea s-a depus in termen, motivata legal scutita de la plata taxei de timbru.

Instanţa verificând actele dosarului in raport de criticile formulate, constata :

Potrivit art.137 Cod pr.civila instanţa se va pronunţa asupra excepţiei inadmisibilităţii punctului 3 din acţiune( excepţie invocată la termenul din 16.06.2010) urmând a respinge acest capăt de cerere ca inadmisibil întrucât instanţa este obligată sa soluţioneze cauzele deduse judecaţii in raport de legile in vigoare. Si potrivit dispoziţiilor art.129 pct.2Cod pr.,civila judecătorul va pune in discuţia părţilor drepturile si obligaţiile ce revin părţilor stăruind in toate fazele procesului prevenirea oricăror greşeli pentru aflarea adevărului si aplicarea corecta a legilor in scopul pronunţării unei hotărâri legale.

In ce priveşte fondul cauzei se constata următoarele :

Raportat la data naşterii reclamantului, acesta avea la data ieşirii la pensie, 09.07.2009, vârsta de 59 ani si 7 luni, potrivit anexei 3 Ord 340/1990 vârsta legala in speţa este de 64 ani si 11 luni cu un stagiu complet de cotizare de 34 ani si 10 luni.

Întrucât reclamantul a lucrat in condiţii deosebite de munca, beneficiază potrivit disp. art. 42 Lg 19/2000 de o reducere a vârstei cu 6 ani si 3 luni care vor fi scăzuţi din vârsta prevăzuta la anexa 3 Ord 340/1990, astfel: 64 ani si 11 luni – 6 ani si 3 luni = 59 ani si 6 luni , vârsta pe care reclamantul trebuia sa o aibă la data formulării cererii, potrivit anexei 3 Ord 340/1990, in speţa reclamantul având 59 ani si 7 luni.

In ce priveşte stagiul suplimentar in mod corect i s-a reţinut suma lunara cat a cotizat după împlinirea condiţiilor legale de pensionare 59 ani si 6 luni, fiindu-i calculat stagiul suplimentar pentru perioada contributiva scursa după îndeplinirea condiţiilor de pensionare.

In ce priveşte modul de calcul a pensiei, instanţa constată că s-au respectat disp. art. 76.77.164.165 Lg 19/2000 astfel:punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare fiind determinat prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de asigurare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare prevăzut la anexa 3.

Punctajul anual al asiguratului fiind calculat potrivit disp. art.78 prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat in fiecare luna:

Fata de situaţia reţinuta, instanţa având in vedere dispoziţiile art.76-78, 164-165, Lg 19/2000, admite excepţia inadmisibilităţii pct. 3 din acţiunea formulată de contestatorul M.N.

Tags: