Top

Recalculare pensie

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr.2480/88/2008
Secţia Civilă, Comercială şi de Contencios Administrativ
SENTINŢA CIVILĂ NR. 366
Şedinţa publică din data de 04 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2480/88/2008, „…” a formulat cerere de chemare în judecată împotriva Casei Judeţene de Pensii Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată intimata să-i recalculeze pensia pentru limită de vârstă, acordată prin decizia nr.84938/16.01.2001, prin acordarea grupei a II-a de muncă şi, pentru perioadele:01.11.1970 – 10.04.1975 când a îndeplinit funcţia de director la S.C.”…” S.A.”…”; perioada 22.08.1994 – 01.06.1998 când a îndeplinit funcţia de manager la S.C.”…” S.A.”…”; perioada 01.11.1983 – 10.06.1990 când a îndeplinit funcţia de director şi director comercial la S.C.”…”; perioada 10.02.1990 – 01.12.1992 când a îndeplinit funcţia de director la S.C.”…” S.A.”…” şi cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, aşa cum rezultă din adeverinţele anexate în copie prezentei cereri a îndeplinit în aceste perioade funcţii de conducere într-o serie de unităţi piscicole şi agricole, de pe raza judeţului Tulcea, respectiv unităţi cu sediul în Delta Dunării.

A precizat că, până în anul 1990, tuturor celor care lucrau în această zonă, li se acordau sporuri. De aceste sporuri beneficiau în primul rând cadrele de conducere absolvenţi cu studii superioare.

Pentru această perioadă o serie de conducători şi cadre de conducere au beneficiat de încadrarea în grupa a II-a de muncă şi s-au acordat pensii în raport de această încadrare.

A menţionat că celor care s-au pensionat după anul 2000, Casa de Pensii a Judeţului Tulcea, le-a respins încadrarea în această grupă invocând Ordinul 50/1990 şi scrisoarea 5908/1991 a MMPS, precum şi alte scrisori şi precizări.

În dovedire, a depus la dosarul cauzei în copie: adresa nr.20/2000; adeverinţele nr.549/1998; nr.126/1998, nr.684/1998; nr.593/1998 şi nr.911/1998; adresa nr.43/G/662/1998 şi dec.civ.nr.239/AS/2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi în copie: adresele nr.566/1991, nr.10778/1991, nr.155/MB/1998, tabel pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale care se încadrează în gr.II de muncă, cu perioada de timp şi procent lucrat în condiţii deosebite-orientativ; adresele nr.391/2008; nr.982/1998; cererea înregistrată sub nr.27072/2008; adeverinţele nr.549/1998, nr.684/1998;524/1998, nr.593/1998, nr.126/1998 şi decizia nr.84938/2001.

Prin întâmpinare, intimata a arătat că, potrivit art.7 din Ordinul 50/1990 încadrarea în grupa I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca pentru grupa a II-a personalul să lucreze în aceste locuri de muncă cel puţin 70% din programul de lucru.

S-a precizat că având în vedere că în perioadele din adeverinţele depuse, reclamantul a ocupat funcţii de conducere, s-a solicitat punctul de vedere al MMPS care prin adresa nr.43G/843/13.04.1998 a precizat că perioadele în care reclamantul a avut funcţii de conducere ca director, director adjunct comercial, inginer şef, manager se încadrează în grupa a III-a de muncă.

Examinând contestaţia în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Prin decizia de pensie nr.84038 din 16.01.2001, contestatorul a fost înscris la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă începând cu data de 01.12.2000 conform Legii 3/1977.

Potrivit adeverinţelor depuse la dosarul cauzei, contestatorul a lucrat în grupa a II-a de muncă în program de 70-80% în următoarele perioade: 1.11.1970 – 10.04.1975 la S.C.”…” S.A.”…”; 22.08.1994 – 1.06.1998 la S.C.”…” S.A.”…”; 01.11.1983 – 10.06.1990 la „…” şi în perioada 10.02.1990 – 1.12.1992 la S.C.”…” S.A.”…”.

Art.7 din Ordinul nr.50/1990 prevede că „Încadrarea în grupa I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru gr.II, cel puţin 70% din programul de lucru”.

Esenţial pentru încadrarea activităţii unei persoane într-o anumită grupă de muncă nu este funcţia deţinută, ci condiţiile de muncă în care aceasta se desfăşoară, executarea ei în condiţii novice, grele sau periculoase, ducând la încadrarea în grupa a II-a de muncă.

Adresele indicate de intimată nu au relevanţă în cauză, având în vedere faptul că din adeverinţele emise de angajatori rezultă că în perioadele precizate mai sus, contestatorul a desfăşurat activitate ce se încadrează în grupa a II-a de muncă.

Susţinerile intimatei nu au relevanţă atâta timp cât nu s-a făcut dovada că nu s-a respectat metodologia de încadrare în grupa a II-a de muncă prevăzută de Ordinul nr.50/1990 de către societăţile unde a fost angajat contestatorul.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a admite contestaţia şi a obliga intimata să recalculeze pensia pentru limită de vârstă acordată contestatorului prin decizia nr.84938/16.01.2001 emisă de Casa Jud.de Pensii Tulcea luând în considerare şi următoarele perioade de timp lucrate în grupa a II-a de muncă: 1.11.1970 – 10.04.1975 lucrată la S.C. „…” S.A.”…”; 22.08.1994 – 1.06.1998 lucrată la S.C.”…” S.A.”…”; 1.11.1983 – 10.06.1990 lucrată la „…”; 10.02.1990 – 1.12.1992 lucrată la S.C.”…” S.A.”…”.

Etichete: , ,