Top

Domeniul exclusiv de aplicare a H.G. 518/1995 – personal salarizat din fonduri bugetare publice

Dispoziţiile H.G. 518/1995 se aplică doar personalului salarizat din fonduri bugetare publice, art. 2 al aceluiaşi act normativ menţionând expres, care sunt instituţiile publice cu obligaţii în transpunerea acestui act normativ,iar faptul că prin art. 17 din acelaşi act normativ s-a introdus o normă de recomandare pentru agenţii economici din mediul privat, nu înseamnă că acordarea acestor drepturi este obligatorie pentru un agent economic cu capital privat.

Atâta timp cât angajatorul a procedat anual la stabilirea prin acte adiţionale de comun acord cu reprezentantul salariaţilor „a cuantumului diurnei ce se acordă personalului delegat, prin semnarea contractului individual de muncă reclamantul recurent a achiesat şi acceptat şi clauzele contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi implicit a actelor adiţionale încheiate cu reprezentantul salariaţilor.

Mai mult decât atât, prin art. 40 lit. „c” din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se prevede expres că salariaţii trimişi în delegaţie vor beneficia, lit. e) de diurna în valută în conformitate cu anexa la prezentul contract.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 1123 din 14 decembrie 2010

Tags: