Top

Interpretarea şi aplicarea articolului 138 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Caracterul special al răspunderii reglementate de art. 138 din Legea nr. 85/2006 constă în aceea că textul de lege delimitează, printr-o enumerare exhaustivă, categoria faptelor (literele a – g) considerate nelegitime, prejudiciul – care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la ajungerea debitoarei în starea de insolvenţă, iar nu existenţa unor debite neachitate ale debitoarei faţă de creditori – şi cere o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, subliniind uneori că acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei chemată a răspunde fiind apreciabilă in concreto.

(decizia nr. 14 din 17 ianuarie 2011)

Etichete: