Top

Somaţie de plată. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Art. 2 din O.U.G. nr. 119/2007. Art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă.

Somatie de plata. Creanta certa, lichida si exigibila.

Art. 2 din O.U.G. nr. 119/2007.

Art. 379 alin. 3 Cod procedura civila.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub numarul 2282/229/2009 la data de 4 august 2009 reclamanta creditoare S.C. C. HBC R. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta-debitoare S.C. D.E. S.R.L. a solicitat pe calea procedurii somatiei de plata, obligarea debitoarei la plata sumei de 426,18 lei reprezentând contravaloarea marfii livrate si neachitate.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca, în baza unor relatii comerciale, a livrat debitoarei marfa pâna în momentul în care aceasta nu a mai achitat facturile restante, rezultând datorii în valoare de 426,18 lei. Considera ca a facut dovada ca este titulara unei creante certe, lichide si exigibile, constatate printr-un înscris valabil, semnat si stampilat de parti, pretentiile sunt întemeiate, subliniind ca pârâta nu si-a îndeplinit pâna la aceasta data obligatiile contractuale.

Au fost anexate la dosarul cauzei copii dupa urmatoarele acte: factura fiscala nr. 4405654/18.12.2008, dovada sediului pârâtei.

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 119/2007, procedura ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani rezultând din contracte comerciale.

Potrivit art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din însusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. La alin. 4 al aceluiasi articol se arata ca o creanta este lichida atunci când câtimea ei este determinata prin însusi actul de creanta sau când este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si al altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute în actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala.

Instanta a retinut ca între debitoare si SC „C. HBC R.” SRL s-au desfasurat la un moment dat relatii comerciale, asa cum rezulta din factura emisa de creditoare si acceptata de debitoare. Astfel, se constata ca acesteia din urma i s-au livrat marfuri în valoare totala de 1.076, 18 lei, din care potrivit celor aratate de creditoare, se retine ca s-a achitat suma de 650 lei, ramânând de plata un rest de 426,18 lei.

În ce priveste termenul de plata în vederea achitarii contravalorii facturii, instanta a constatat ca desi creditoarea a aratat în cuprinsul cererii de chemare în judecata ca în fiecare factura se stipuleaza ca plata se face în 14 zile, totusi aceasta dispozitie nu regaseste expres în cuprinsul facturii atasate la dosar, motiv pentru care urmeaza ca în cauza sa devina incidente dispozitiile art.3 ali.1 lit. ii teza a I-a din OUG nr.119/2007. În acest sens, instanta va avea în vedere ca termenul de la care debitoarea trebuia sa faca plata este de 30 de zile de la data la care aceasta primise factura, si anume data de 17.01.2009. Fata de cele retinute mai sus, instanta constata ca prin actele depuse creditoarea a facut dovada detinerii unei creante exigibile împotriva debitoarei, fara ca aceasta din urma sa fi produs dovezi cu privire la achitarea debitului.

Fata de înscrisurile depuse la dosar, instanta a constatat ca suma solicitata de creditoare este certa, existenta sa rezultând din continutul facturii fiscale nr. 4405654/18.12.2008. Creanta este lichida, si reprezinta contravaloarea produselor livrate pe baza facturii mai sus aratate, respectiv în suma de 426,18 lei. Creanta este exigibila, potrivit art. 3 ali.1 lit. i teza a I-a din OUG nr.119/2007.

Pentru motivele expuse anterior, în baza art. 2 si 10 din O.U.G. nr. 119/2007 instanta a dispus obligarea debitoarei la plata sumei de 426.18 lei, reprezentând contravaloarea marfii livrate si neachitate, în termen de 20 zile de la data comunicarii prezentei ordonante.

Etichete: