Top

Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei civile în favoarea Tribunalului.

Reclamanta Comunitatea E. a chemat în judecata Primaria Husi solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa constate ca a dobândit uzucapiunea de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra 2 imobile si anume:

– Sinagoga de pe str.F.;

– Cimitirul Nou de pe str.H.V.

Instanta a pus în vedere reclamantei sa precizeze valoarea totala a celor doua imobile. Reclamanta a precizat ca valoarea acestora este de 2.212.040 RON.

Instanta, din oficiu, a invocat exceptia de necompetenta materiala, motivat de faptul ca art.2 pct.1, lit.”b” c.p.c., prevede ca tribunalul judeca în prima instanta procesele si cererile în materie civila al caror obiect are o valoare de peste 500 mii lei.

Din aceste considerente, instanta a admis exceptia invocata din oficiu si a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vaslui.

(sent.civ.nr.141/9.02.2009)

Etichete: