Top

Soluţionarea cauzei cu procedura de citare viciată. Consecinţe

Soluţionarea unei cauze se poate face numai dacă partea a fost legal

citată. În cazul în care cauza s-a soluţionat cu lipsă de procedură sau cu

procedura viciată, hotărârea este nulă întrucât s-au încălcat dispoziţiile art. 88 şi

105 Cod procedură civilă.

Recurentul L.V. a formulat recurs împotriva sentinţei civile nr.

1114 din 21.10.2003 pronunţată de Judecătoria Huşi prin care s-a respins plângerea formulată

împotriva procesului-verbal de contravenţie încheiat de Direcţia Regională Vamală Iaşi – Biroul Albiţa.

Recurentul a criticat hotărârea pentru nelegalitate, arătând că a fost soluţionată cauza cu procedura

de citare viciată.

Verificând modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare,

Tribunalul a constatat că procedura a fost viciată cu petentul recurent întrucât

aceasta a fost efectuată cu încălcarea dispoziţiilor art. 88 pct. 4 Cod procedură

civilă, adresa la care a fost citat recurentul fiind incompletă.

În raport de dispoziţia înscrisă în art. 312 alin. 5 Cod procedură

civilă, hotărârea a fost casată cu trimiterea cauzei spre rejudecare ( decizia civilă

nr. 21 din 16 ianuarie 2004 ).

Etichete: