Top

Judecarea cauzei în fond cu lipsă de procedură de citare cu inculpatul. Consecinţe

Prin sentinţa penală nr.372/7.07.2004 pronunţată de Tribunalul Galaţi, a fost condamnat inculpatul C.B.N. la o pedeapsă de 15 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave prev.de art.215 alin.1, 2, 3, 4, 5 c.p. cu aplic.art.41 alin.2 c.p.

S-a reţinut în fapt că în perioada iulie 1999 – august 2001 inculpatul a indus în eroare cu prilejul încheierii unor contracte, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv emiterea de file CEC , ştiind că pentru valorificarea lor nu există acoperirea necesară, un număr de 15 societăţi comerciale, cauzând un prejudiciu total de 6.857.120.960 lei.

La 9.09.2005 inculpatul a declarat apel, solicitând următoarele:

a) constatarea faptului că apelul declarat este în termen;

b) cauza la fond s-a judecat în lipsa sa, fără a fi legal citat;

c) s-a încălcat dreptul la apărare al acestuia.

Prin decizia penală nr.499/2005 Curtea de Apel Galaţi a admis apelul declarat de inculpat, şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, reţinând următoarele:

A) Din dosarul de fond, rezultă că dispozitivul sentinţei penale a fost comunicat inculpatului C.B. domiciliat în com.Lieşti jud.Galaţi, dar din declaraţiile date de acesta în faza de urmărire penală, adresa completă a acestuia era com.L. sat Ş., str. M., jud.Galaţi, iar numele complet al inculpatului era C.B.N. Din procesul verbal întocmit de agentul procedural, rezultă că procedura de comunicare a dispozitivului s-a făcut prin afişare.

Conform art.363 c.p.p. termenul de declarare a apelului este de 10 zile de la pronunţare pentru partea care a fost prezentă la dezbateri, şi de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru partea care a lipsit de la pronunţare.

Deoarece procedura de comunicare a hotărârii de condamnare a inculpatului a fost total viciată (numele inculpatului nu a fost indicat complet, şi nici adresa de comunicare a dispozitivului) Curtea a apreciat că apelul este în termen, datorită nelegalei proceduri de comunicare a hotărârii, inculpatul neavând cunoştinţă de conţinutul acestuia şi pe cale de consecinţă fiind în imposibilitate de a putea declara apel în termenul legal de 10 zile de la comunicare

B) Inculpatul C.B.N. pe timpul judecării cauzei în fond nu a fost prezent la nici un termen de judecată, fiind citat C.B. domiciliat în com.L. jud.G., deşi din declaraţiile date în faza de urmărire penală rezultă că se numeşte C.B.N. domiciliat în com. L., sat Ş., str. M.

Curtea constată că s-au încălcat astfel disp.art.177, 178 şi 181 c.p.p., referitor la locul de citare şi înmânarea citaţiei, procedura de citare pe timpul judecăţii în fond a cauzei fiind viciată. Deşi este o nulitate relativă, conform art.197 pct.4 c.p.p., deoarece aceasta a fost invocată de inculpat la primul termen în apel, se constată că inculpatului i s-a adus vătămări, neavând posibilitatea să cunoască de proces şi pe cale de consecinţă să se poată prezenta în instanţă să-şi pregătească apărarea, să solicite ca să fie asistat de apărător ales.

C) Pe timpul judecării cauzei în fond, inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică din oficiu.

La ultimul termen de judecată, apărătorul din oficiu al inculpatului, avocat M.B. a depus o cerere de amânare pe motiv că se află la o altă instanţă.

Trecând peste această cerere, instanţa a dispus judecarea cauzei cu un alt apărător desemnat din oficiu, a cărei delegaţie a fost emisă chiar în ziua judecării cauzei, care nu putea asigura o asistenţă juridică calificată inculpatului, având în vedere complexitatea cauzei.

Curtea apreciază că astfel a fost încălcat dreptul la apărare şi la un proces echitabil inculpatului. Instanţa de fond nu putea trece la judecarea cauzei, decât în situaţia în care apărătorul desemnat din oficiu, în ziua când au avut loc dezbaterile, avea timpul material suficient să studieze cauza şi să poată pune în acest fel concluzii legale şi temeinice.

Etichete: