Top

Recunoaşterea unei hotărâri străine pe cale incidentală

Prin sentinţa penală nr. 121 din 18 iunie 2007 Judecătoria Murgeni a respins cererea pentru contestaţie la executare formulată de condamnatul C.D.A.

Prin decizia penală nr.550/R din 7 noiembrie 2007 s-a casat această sentinţă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleeaşi instanţe întrucât, deşi instanţa de fond a fost investită cu o cerere de recunoaştere a unei hotărâri străine pe cale incidentală, conform art. 119 din Legea nr.302/2004, contopirea pedepselor şi deducerea duratei executate în temeiul hotărârii străine, nu s-a pronunţat asupra unei cereri esenţiale pentru contestator, de natură să-i garanteze drepturile şi să influenţeze soluţia.

Etichete: