Top

Cerere de contopire a pedepselor

Tip speţă: sentinta penala

Titlu: cerere de contopire a executării pedepselor

Data speţă: 19.04.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 1274/199 din 17.11.2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, condamnatul G. I. a solicitat descontopirea şi contopirea pedepselor aplicate de Judecătoria Buhuşi.

În motivarea cererii se arată că a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare prin sentinţa penală 320/2004 a Judecătoriei Buhuşi.

Când s-a aplicat această pedeapsă instanţa nu a avut cunoştinţă că mai avea un mandat de executat de 2 ani şi 4 luni închisoare (sentinţa penală 285/2002, dosar 218/2004 pentru o faptă din 29.12.2002).

În cauză s-au ataşat dosarele corespunzătoare sentinţei penale 285/14.06.2004 şi respectiv 320/28.06.2004.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 449 al. 2 Cod procedură penală „ instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărârii sau în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere [- – – ], instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere” [- – -]

Faţă de cele ce preced, având în vedere că susnumitul se află în Penitenciarul Botoşani iar competenţa în acest caz nu este alternativă, instanţa în baza textului de mai sus coroborate cu art. 42 Cod procedură penală, va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi şi va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Botoşani.

Va constata că condamnatul a avut apărător ales la instanţă.

Etichete: